Celní sazebník EU se zaměřením na lékařské přístroje, nástroje a zdravotnický materiál

Absolventi kurzu se budou schopni orientovat ve společném celním sazebníku EU, prakticky používat celní sazebník pro celní, statistické a daňové účely, efektivně využívat závazné informace a nezávazná stanoviska o sazebním zařazení zboží, využívat zdarma dostupné internetové a jiné veřejné zdroje informací z dané problematiky zdravotnického materiálu nejen v souvislosti s COVID-19, ale obecně pro zboží, kde lze žádat o úlevy od dovozního cla a DPH.

Termíny

n/a

Délka webináře

začátek 9:00, předpokládaný konec 13:00

Cena

2 690 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu.

Webinářem Vás provedou

Mgr. Petr Toman, metodik celního tarifu, Generální ředitelství cel

Specialista na společný celní sazebník EU, sazební zařazování zboží a zbožíznalství na Generálním ředitelství cel s mnohaletou praxí; člen expertního týmu EU; lektor celního specializačního kurzu v celní škole; zástupce ČR při jednáních v Evropské komisi a Světové celní organizaci, kde se podílí na tvorbě evropské legislativy upravující danou problematiku; autor a spoluautor předpisů upravujících danou problematiku na národní úrovni.

Připojení na webinář

Přístupové údaje včetně PDF prezentace obdrží každý posluchač před zahájením webináře na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.


V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu. Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.

Program webináře

  • Změny nomenklatury KN EU pro rok 2021 v dané oblasti;
  • Nové TARIC kódy pro zdravotnické prostředky 2021;
  • Definice pojmů z dané oblasti ve smyslu celního sazebníku;
  • Problematika zařazování zboží:

Lékařské přístroje a nástroje, COVID-19 Testovací soupravy a přístroje a nástroje používané při diagnostickém testování, ochranné oděvy a podobné zboží, ochranné štíty, dezinfekční prostředky a sterilizační produkty, zařízení pro kyslíkovou terapii a pulzní oxymetry, ostatní zdravotnické prostředky (COVID-19) a zařízení, ostatní zdravotnický spotřební materiál, vozidla, vozíky a lůžka a vše související, terapeutické a ortopedické přístroje a pomůcky, částí, součástí a příslušenství těchto přístrojů...

  • Všeobecný souhrn informací týkající dotčené problematiky:

Vysvětlivky k Harmonizovanému systému a vysvětlivky ke Kombinované nomenklatuře EU, závazné informace o sazebním zařazení zboží a nezávazná stanoviska, vzájemná propojenost a právní závaznost.Registrace

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.