Vztah mezi platebními a dodacími podmínkami, Dokumentární akreditiv

Webinář se zaměří na problematiku volby platební podmínky v zahraničním obchodě s ohledem na dodací podmínky. Důraz bude kladen na souvislosti mezi dodacími podmínkami a vhodnou volbou dokumentace prokazující splnění příslušných povinností ze strany vývozce, a to především z pohledu role těchto dokumentů v platebních podmínkách. Lektor se zaměří na platební podmínky používané v zahraničním obchodě, zejména na dokumentární inkasa a dokumentární akreditivy a jejich vztah k příslušným dodacím podmínkám.

Datum konání

22. září 2021, středa

Délka webináře

začátek 9:00, předpokládaný konec 15:30

Webinářem Vás provede

Bc. Pavel Andrle LL.M., poradce v oblasti Trade Finance, certifikovaný lektor Incoterms®, tajemník Bankovní komise a komise pro obchodní právo a praxi při ICC ČR


Komu se hodí

Kurz je určen především pro firemní specialisty, obchodníky, ale i pro zpracovatele obchodního případu z hlediska zajištění přepravy, pojištění zásilek, celního řízení, placení daní apod. Vhodný je též pro pracovníky v oblasti přepravy, logistiky, pojištění, celního řízení, dále pak pro pracovníky bank z oblasti trade finance, zejména pak pracovníky back office.

Připojení na webinář

Vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením webináře na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.


V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu. Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.

Cena

2 690 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu.

Program webináře

 • Úvod do problematiky pravidel pro výklad dodacích podmínek používaných v kupních smlouvách
 • dodací podmínky podle Incoterms® 2020 a jejich vztah ke kupní smlouvě a dalším smlouvám v zahraničním obchodě
 • zásadní prvky Incoterms® 2020, volba dodací podmínky a odpovídající dokumentace
 • Hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě
 • kupní smlouva: dodací podmínky v. platební podmínky
 • dodací podmínky pro jakýkoliv druh přepravy a multimodální přepravu - vhodná dokumentace z pohledu platebního styku, rizika z pohledu vývozce a dovozce
 • dodací podmínky pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu - vhodná dokumentace z pohledu platebního styku, rizika z pohledu vývozce a dovozce

 • jednotlivé dodací podmínky a platební metody: platba předem a platba po dodání

 • Platební podmínky a dodací podmínky
 • platba prostřednictvím dokumentárního inkasa - proces, podmínky
 • platba prostřednictvím dokumentárního akreditivu - proces, podmínky, čerpání akreditivu
 • Platba prostřednictvím dokumentárního akreditivu
 • vztah mezi dodacími podmínkami pro jakýkoliv druh přepravy a multimodální přepravu a dokumentárním akreditivem, rizika z pohledu vývozce a dovozce
 • vztah mezi dodacími podmínkami pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu a dokumentárním akreditivem, rizika z pohledu vývozce a dovozce

Registrace

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.