Efektivní řízení firem

I perspektivní firmy mají tendenci fungovat méně efektivně než by mohly. U velkých společností spočívá problém obvykle v jejich velikosti. Mají složitou organizační strukturu, management změn je příliš pomalý a složitý, jsou zahlceny nejrůznějšími směrnicemi, instrukcemi a příručkami. Ztrácí se potřebná dynamika. Naopak menší společnosti jsou většinou řízeny majiteli, kteří chtějí mít přímou kontrolu naprosto nad vším, a proto chybí delegace činností a odpovědností. Firmy nemají jasně stanoveny prodejní cíle a nejsou popsány základní procesy. Podřízení pak přesně nevědí, co a jak mají dělat. Taková firma jen stěží vykročí ze svého stínu.

Naším cílem je propojit oba segmenty co nejlépe a nastavit fungování firmy co nejefektivněji s ohledem na maximální možný zisk. Implementujeme flexibilní procesy a odstraníme ty nefunkční. V neposlední řadě provedeme pozitivní změny vedoucí ke zlepšení firemní kultury.

Posuňte svou firmu na vrchol, zařaďte se mezi nejlepší!

S čím Vám pomůžeme

Strategický rozvoj

Zvýšení výkonu firmy

Podpora prodeje

Personální audit

Nastavení procesů

Marketingová strategie

Mystery shopping

Krizový management

Jak to funguje

Provedeme úvodní konzultaci (zdarma)

Analyzujeme firmu a její dílčí problémy

Představíme návrh řešení

Na základě schváleného návrhu probíhá implementace

Kontrolujeme a optimalizujeme provedené změny

Jste přesvědčeni o tom, že Vaše firma funguje dobře? Opravdu? A víte, že téměř ve 100 % případů identifikuje nezávislý konzultant dílčí nedostatky, jejichž odstranění vede k vyšším prodejům, nižším nákladům, optimalizaci pracovních činností?