Nejde to, změny nejsou možné!

03.04.2017

Před nějakým časem jsem nalezl nového potencionálního klienta, jednalo se o výrobní firmu. Její webové stránky byly plné zajímavých produktů, ale poslední finanční výkazy říkaly, že firma stagnuje. Hned jsem začal přemýšlet, kde je asi problém a co by se s ním dalo eventuálně dělat. Vzal jsem do ruky telefon a vytočil číslo majitele firmy. Následoval běžný telefonní hovor, na jehož konci jsme se shodli, že se setkáme.

Během osobního jednání jsem majiteli firmy vysvětlil, co umíme, s čím pomáháme a jak tato pomoc vypadá. Poté majitel začal mluvit o své vlastní firmě, co a jak vyrábí, zmínil také zákazníky a dodavatele. Průběžně jsem kladl doplňující otázky, abych si udělal lepší představu o jeho podnikání. Rozhovor byl v plném proudu, když jsem si uvědomil jistou tragikomičnost našeho dialogu. Majitel firmy, který se se mnou sešel, aby zjistil možnosti, jak posunout svou firmu dále, mě začal přesvědčovat o správnosti svého přístupu. Tedy o tom, že jeho firma funguje již 25 let, vždycky nějak fungovala a změnit rozhodně nic nejde. Vytíženost výrobní linky je cca 75 %, ale co s tím mají dělat, nové klienty nemají a ty stávající jim občas vyfoukne konkurence. A to jim občas posílají i emaily, dodavatel materiálu zdražil, ale hledat nového se jim moc nechce (vždyť s ním již léta spolupracují), firma sice generuje zisk na hranici přežití, ale v minulosti to vždycky tak nějak stačilo a tak dále a tak dále. Majitele jsem poslouchal, dělal si poznámky a stále se ptal. V jednu chvíli jsem téměř podlehl jeho negativní náladě a dospěl k názoru, že s touto firmou se opravdu nedá vůbec nic dělat. Snad kromě jejího zavření?

První setkání s klientem mám velmi rád a považuji ho za důležité. Člověk při něm pozná, kdo je majitelem firmy, jak přemýšlí, co ho v podnikání trápí a hlavně zjišťuje, s čím by mohl pomoci. V tomto případě jsem zjistil, že majitel do jisté míry rezignoval a nevidí potenciál pro další rozvoj své vlastní firmy. A právě zde vidím největší přidanou hodnotu nezávislého poradenství. Nabízí totiž nový pohled na již zaběhnuté procesy.

Naše společné setkání nakonec dopadlo úspěšně pro obě strany. Majitele jsem přesvědčil, že z našeho pohledu má firma potenciál dalšího rozvoje a nabídl mu spolupráci. Po nějaké době (a dílčích změnách ve fungování) firma opravdu začala opět růst, jak v definovaných, tak i nedefinovaných ukazatelích

Nebojte se změn!