Mezinárodní sankce a jejich uplatňování v obchodní praxi

Seminář je koncipován především pro podnikatele a zástupce obchodních úseků hospodářských subjektů, dovozce či vývozce, kteří ve své každodenní praxi řeší obchodování s partnery z teritorií zasažených omezujícími opatřeními (sankcemi) stanovenými OSN a EU, případně, kteří se k takovým obchodům chystají. Z důvodu generální závaznosti mzn. sankcí však může být přínosný i pro jakékoli další zájemce o tuto problematiku. Vedle nezbytného obecného úvodu do problematiky mzn. sankcí a přehledu obecných principů, jimiž se jejich provádění řídí, se účastníci v průběhu semináře mj. seznámí se systémem uplatňování mzn. sankcí konkrétně v ČR, dozví se a naučí se používat zdroje informací k nezbytnému prověřování svých obchodních partnerů a zboží, seznámí se s aktuálním vývojem v oblasti mzn. sankcí, zejména specifiky jednotlivých sankčních režimů a výhledem na možný další vývoj. Podrobněji budou rozebrány nejfrekventovanější či komplikovanější sankční režimy. Samozřejmostí bude prostor pro diskusi nad aktuálními otázkami mzn. sankcí a jejich provádění.

Termíny

3.Q. 2021

Délka školení

začátek 9:00, předpokládaný konec 12:30

Lokalita

Praha (místo konání bude upřesněno) a on-line

Cena

2 490 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu. Pokud účastník doporučí školení dalším 5 osobám, které si školení závazně objednají, získá slevu 100% nebo další školení (jednodenní) dle vlastního výběru zdarma.

Kdo školí

Mgr. Petr Korbáš, vrchní rada, Finanční analytický úřad

Pracovně je zařazen na Právním odboru Finančního analytického úřadu, který je od r. 2017 právním nástupcem zaniklého Finančního analytického útvaru Ministerstva financí. Před příchodem na Ministerstvo financí v r. 2006 pracoval dlouhou řadu let u Policie ČR, kde jako vyšetřovatel závažné hospodářské trestné činnosti postupně prošel všemi stupni tehdejších úřadů vyšetřování od okresního až po Úřad vyšetřování pro ČR, později ÚSKPV Policejního prezídia. Na FAÚ se od počátku věnuje především problematice mezinárodních sankcí a agendám s ní úzce souvisejícím. V době předsednictví ČR v Radě EU v r. 2009 se za ČR spolupodílel na řízení sankční formace pracovní skupiny Radů pro vnější vztahy (RELEX) v Bruselu. V letech 2010 - 2012 vedl kontrolní oddělení FAÚ. Od počátku r. 2013 se již kontinuálně věnuje výhradně problematice mezinárodních sankcí a agendám s ní souvisejícím.

Program semináře

  • Mezinárodní sankce ("MS") - základní terminologie (definice), dělení, typy, charakteristika, závaznost, principy;
  • Legislativní zdroje a předpisová základna;
  • Zdroje informací a jejich praktické vytěžování, přehled sankčních režimů (teritoriální, horizontální);
  • Systém provádění MS v ČR - kompetence státních institucí ("příslušné orgány" podle typů MS);
  • MS v činnosti hospodářského subjektu (exportéra/importéra), co zejména neopomenout, obvyklé požadavky bank v souvislosti se sankcemi;
  • Nejvýznamnější sankční režimy podrobněji (Rusko - Ukrajina, Írán, Sýrie, KLDR...), výhled na možný vývoj do budoucna;
  • Diskuse nad aktuálními otázkami MS a jejich provádění.

Registrace

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Rezervace bude platná až po připsání peněz na náš účet.

Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.