Minimum celního deklaranta

Termíny

Nabízíme záznam 3 dílů celních webinářů vysílaných on-line v níže uvedených termínech. Záznamy jsou ke shlédnutí po dobu 10 dnů.

Celní řízení - 25. dubna 2023, 9:00 - 15:30
Pravidla vyplňování celních prohlášení - 26. dubna 2023, 9:00 - 15:30
Celní sazebník - 27. dubna 2023 , 9:00 - 15:30
  

Délka školení

3 dny, začátek 9:00, předpokládaný konec 15:30

Komu se hodí

Kurz je vhodný pro celní deklaranty a osoby, které přicházejí v rámci své pracoví náplně do styku s celní problematikou (např. zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení a dalším zájemcům, obchodníkům, pracovníkům zahraničního obchodu a podnikatelům, kteří s uvedenou problematikou přijdou do styku v rámci pracovní či obchodní činnosti).

Cena

Celý on-line kurz 6 990 Kč bez DPH

Jeden on-line tematický okruh 2 990 Kč bez DPH

V případě objednání celého školení bude na účast druhé osoby z jedné firmy poskytnuta sleva 1000 Kč z ceny. Na třetí a další osobu bude uplatněna sleva 2000 Kč.

Kdo školí

plk. Mgr. Josef Vachtl, ředitel Celního úřadu pro hlavní město Prahu

plk. Mgr. Petr Mareš, vedoucí referátu celní nomenklatury, Generální ředitelství celPřipojení na webinář

Vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením seriálu na svou emailovou adresu.  Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.

V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu. Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.Celní řízení (25. 4. 2023)

 • legislativa EU a ČR v oblasti celního řízení, mezinárodní dohody
 • clo a jeho vymezení, celní sazby
 • celní území EU, volný pohyb zboží
 • celní status
 • původ zboží
 • celní dluh, vznik a zánik celního dluhu, zajištění celního dluhu
 • deklarant a zastupování v celním řízení
 • celní hodnota zboží, metody stanovení celní hodnoty, INCOTERMS
 • celní režimy, naložení se zbožím mimo celní režimy
 • celní dohled, zahájení a ukončení celního dohledu
 • vstup zboží na území Unie
 • dočasné uskladnění zboží
 • průběh celního řízení, rozhodnutí v celním řízení, právo na slyšení
 • kontroly celních orgánů práva a povinnosti stran
 • běžný postup v celním řízení
 • zjednodušený postup v celním řízení
 • doklady nutné k celnímu řízení
 • osvobození od dovozního cla
 • přestupky dle celního zákona

Pravidla vyplňování celních prohlášení pro jednotlivé celní režimy (26. 4. 2023)

 • zásady k provádění celního řízení a vyplňování celních prohlášení
 • e-dovoz
 • e-vývoz
 • propuštění versus nepropuštění zboží
 • opravy celních prohlášení
 • Karnet ATA využití a vyplňování
 • Karnet TIR využití a vyplňování

Celní sazebník (27. 4. 2023)

 • právní ukotvení celního sazebníku
 • struktura celního sazebníku
 • harmonizovaný systém
 • kombinovaná nomenklatura EU
 • základní pravidla pro zařazování zboží
 • závazná informace o sazebním zařazení
 • praktické ukázky sazebního zařazování zboží

Registrace

V případě, že neobjednáváte celý třídenní kurz, uveďte prosím do zprávy o jaké tematické okruhy máte zájem.

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.