Nový zákon o odpadech a výrobcích s ukončenou životností

V prosinci loňského roku byly ve Sbírce zákonů publikovány čtyři nové předpisy, které nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2021. Tyto zákony komplexně mění právní regulaci týkající se odpadového hospodářství v rámci České republiky. Jedná se o nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., nový zákon o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb., "doprovodný" zákon č. 543/2020 Sb., který mění některé jiné zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, a čtvrtým předpisem je zákon č. 545/2020 Sb., který novelizuje stávající zákon o obalech. Seminář se týká dvou nových zákonů z tohoto celku, a sice nového zákona o odpadech a nového zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Termíny

Webinář již proběhl, v případě zájmu je možné koupit audiovizuální záznam webináře ze dne 23. února 2021

Délka webináře

začátek 8:30, předpokládaný konec 13:00

Cena

2 690 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu.

Webinářem Vás provedou

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, vrchní ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí

Ing. Mgr. Ladislav Trylč, vedoucí oddělení zpětného odběru, Ministerstvo životního prostředí

Připojení na webinář

Vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje včetně PDF prezentace obdrží každý posluchač před zahájením webináře na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.

Audiovizuální záznam bude účastníkům k dispozici po dobu 10 dní od skončení webináře.

V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu. Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.

Program webináře

Nový zákon o odpadech


 • Působnost zákona o odpadech
 • Definice odpadu, vedlejší produkt, přechod odpad-neodpad
 • Povinnosti původce odpadu
 • Zařízení určená pro nakládání s komunálními odpady
 • Soustřeďování, shromažďování a skladování odpadu
 • Úprava a využívání odpadu
 • Ukládání odpadů na skládku, poplatky
 • Obchodník s odpady, zprostředkovatel
 • Komunální odpady, poplatky za komunální odpady
 • Biologicky rozložitelné odpady, kaly z ČOV
 • Evidence a ohlašování odpadů

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

 • Pravidla pro předání a převzetí výrobků s ukončenou životností
 • Nakládání s vybranými výrobky ve zjednodušené odpadovém režimu
 • Nové povinnosti výrobců a dovozců elektrozařízení, baterií a akumulátorů a pneumatik
 • Pověřený zástupce zahraničních výrobců v ČR
 • Povinnosti distributorů a posledních prodejců elektrozařízení a pneumatik - uvádění viditelného recyklačního příspěvku na daňových dokladech
 • Nové povinnosti zpracovatelů elektrozařízení a vozidel s ukončenou životností
 • Nová pravidla pro činnost kolektivních systémů
 • Nově připravované předpisy na úrovni EU týkající se vybraných výrobků

Registrace

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.