Jak určovat a prokazovat preferenční původ zboží v rámci preferenčního systému EU včetně obchodu s Velkou Británií

Délka záznamu

5 hod. 33 min.

Tématem Vás provede

Ing. Martin Štaffa, specialista na celní politiku, původ zboží a preferenční systém EU

Jak záznam přehraju

Odkaz s audiovizuálním záznamem obdrží každý posluchač na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu. Záznam Vám bude k dispozici po dobu 14 dnů. S odkazem obdržíte také PDF prezentaci k danému tématu.

Cena

2 690 Kč bez DPH

Program

  • Preferenční původ zboží v rámci systému Evropské unie - seznámení a úvod do problematiky původ zboží;
  • Vysvětlení práce s pravidly původu zboží, definice používaných pojmů a struktura pravidel;
  • Vysvětlení základních principů a postupů při určování preferenčního původu zboží (zcela získané zboží, nedostatečné opracování, dostatečné zpracovaní a práce s kritérii pro určení původu);
  • Rozlišování původních a nepůvodních materiálů;
  • Vlastní procvičení stanovení původu včetně praktických příkladů;
  • Kumulace původu - obeznámení s principem a druhy kumulace. Vysvětlení jejího uplatnění při vlastním určování preferenčního původu zboží včetně příkladů a využití v praxi;
  • Aplikace tabulky Matrix v závislosti na původu použitých materiálů při výrobě a zemi mimo Evropskou unii, do které se zboží vyváží;
  • Přehled současných preferenčních důkazů původu - forma prokazování osvědčením a samo prokazováním, včetně odlišností např. v rámci Kanady, Japonska a Velké Británie, vnitrounijní prokazování preferenčního původu zboží (prohlášení dodavatele);
  • Institut schváleného a registrovaného vývozce. Praktické příklady na použití prokazování v praxi.

Objednávka audiovizuálního záznamu webináře

včetně PDF prezentace

Způsob platby - převodem. Na základě objednávky vystavíme fakturu, po jejímž uhrazení bude na Váš email zaslán odkaz s audiovizuálním záznamem webináře.