Novela zákona o obchodních korporacích

učinná od 1. ledna 2021

Délka záznamu

4 hod. 12 min.

Tématem Vás provede

Mgr. Martin Zástěra, zakládající partner advokátní kanceláře AZ LEGAL, lektor a konzultant

Jak záznam přehraju

Odkaz s audiovizuálním záznamem obdrží každý posluchač na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu. Záznam Vám bude k dispozici po dobu 14 dnů. S odkazem obdržíte také PDF prezentaci k danému tématu.

Cena

1 990 Kč bez DPH

Program

  • Důvody přijímaných změn a jejich stručné shrnutí
  • Smlouva o výkonu funkce
  • Vyloučení statutárního orgánu
  • Zpřísnění odpovědnosti statutárních orgánů při úpadku společnosti
  • Druhy podílů
  • Kmenové listy
  • Působnost valné hromady
  • Individuální dotazy

Objednávka audiovizuálního záznamu webináře

včetně PDF prezentace

Způsob platby - převodem. Na základě objednávky vystavíme fakturu, po jejímž uhrazení bude na Váš email zaslán odkaz s audiovizuálním záznamem webináře.