CBAM – mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích a aktuální zkušenosti

Během webináře Vás seznámíme s povinnostmi dovozců či nepřímých zástupců v rámci tzv. přechodného období. Zaměříme se také na komodity, které jsou předmětem uhlíkového vyrovnání, objasníme kterých celních režimů se povinnosti týkají a jaké jsou základní rozdíly v přechodném období a následné v konečném období, kdy dojde i k vlastní fiskální povinnosti prostřednictvím CBAM certifikátů. V rámci oblasti působnosti si současně vymezíme situace a oblasti, na které se naopak předmětná legislativa nevztahuje. Bude popsán proces, který nyní zajímá drtivou většinu subjektů, kterých se systém CBAM dotýká, a to je postup registrace do Obchodního portálu CBAM Evropské komise (DG TAXUD) prostřednictvím orgánů Celní správy ČR, kde bude následně plněna oznamovací povinnost během přechodného období, a následné přihlašování do Obchodního portálu CBAM. Bude prezentován postup, jak vyplnit CBAM zprávu v CBAM portálu včetně vysvětlení relevantních pojmů.

Budou zodpovězeny nejčastěji doposud kladené dotazy a prezentovány i první praktické poznatky při podávání zpráv CBAM za první vykazované čtvrtletí, včetně nejčastějších chybových zpráv.

Termíny

23. října 2024, středa

Délka webináře

začátek 9:00, předpokládaný konec 11:30


Cena

2 990 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu.

Webinářem Vás provede

Mgr. Jaroslav Burda, ředitel odboru Celního, Celní úřad pro hlavní město Prahu

Připojení na webinář

Vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením webináře na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.

V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu. Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.

Program webináře

Během webináře dojde k objasnění pojmů jako:

 • přechodné období vs. konečné období,
 • oznamující deklarant vs. schválený deklarant pro CBAM,
 • zprávy CBAM vs. prohlášení CBAM,
 • přechodný rejstřík CBAM vs. rejstřík CBAM schválených deklarantů CBAM,
 • přímé emise,
 • nepřímé emise,
 • obsažené emise,
 • standardní (default) hodnoty,
 • zařízení (ID zařízení),
 • provozovatel zařízení (ID provozovatele zařízení),
 • metody výpočtu obsažených emisí,
 • implementace problematiky CBAM do databáze TARIC CZ,
 • a dalších….

Prakticky bude předveden:

 • postup registrace do Obchodního portálu CBAM
 • vyplnění CBAM zprávy
 • nejčastější chyby při registraci
 • nejčastější chyby při odesílání CBAM zprávy
 • delegování mezi hospodářským subjektem a celním zástupcem/zaměstnancem

Registrace na webinář

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.