Celní doklady

Termíny

7. listopadu 2024, čtvrtek

Z webináře bude pořízen audiovizuální záznam, který bude k dispozici všem účastníkům. 

Délka webináře

začátek 9:00, předpokládaný konec 16:00


Cena

2 990 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu.

Webinářem Vás provede

Mgr. Jaroslav Burda, ředitel odboru Celního, Celní úřad pro hlavní město Prahu

Připojení na webinář

Vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením webináře na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.

V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu. Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.

Program webináře

Zásady celního řízení

 • Využití jednotlivých forem celního prohlášení
 • Fyzické osoby cestovní styk
 • Letecká přeprava
 • Poštovní přeprava 
 • e-commerce

Celní prohlášení v dovozu

 • Druhy celních prohlášení
 • Vyplnění jednotlivých odstavců CP
 • Přiložené doklady, povolení, osvědčení, certifikáty

Celní prohlášení ve vývozu

 • Vyplnění jednotlivých odstavců CP
 • Přiložené doklady, povolení, osvědčení, certifikáty
 • Ukončení systému ECS (Exportní kontrolní systém) v roce 2023 a nasazení systému AES (Automatizovaný vývozní systém) 
 • Zrušení zjednodušených postupů v režimu vývoz

 • Ukončení provozu webového klienta provozovaného Celní správou ČR
 • Využití elektronického formuláře Celní správy ČR pro podání vývozní CP

Celní režim tranzit

 • Elektronizace celního režimu tranzitu
 • Ukončení tranzitního systému NCTS (fáze 4) v roce 2023 a nasazení modernizované verze tranzitního systému NCTS (fáze 5)
 • Ukončení provozu webového klienta provozovaného Celní správou ČR
 • Příprava nasazení elektronického formuláře Celní správy ČR pro podání tranzitního CP

 • Zjednodušené postupy v režimu tranzit
 • Status schváleného příjemce

 • Status schváleného odesílatele

Společný tranzitní režim a jeho využití

 • Pojem
 • Smluvní země
 • Konkrétní případy využití

Režim tranzit na podkladě karnetu TIR

 • Úmluva o karnetu TIR
 • Požadavky na využití
 • Pravidla úmluvy a vyplňování karnetu TIR
 • Speciální ustanovení na specifické zboží (nadrozměrný náklad)
 • Praktické příklady využití karnetu TIR
 • Schvalování vozidel pro použití v systému TIR

Celní tranzit na podkladě karnetu ATA

 • Celní úmluvy umožňující použití karnetu ATA
 • Pravidla úmluvy a vyplňování karnetu ATA
 • Praktické příklady využití karnetu ATA

Ostatní využití režimu tranzit

 • Poštovní styk
 • Letecká přeprava
 • Tiskopis 302 (FORM 302)

 • Tranzit na železnici
 • Tranzit pro potrubí a vedení

Změny při potvrzování důkazu o celním statusu zboží EU

 • nasazení nového systému "PoUS".

Registrace na webinář

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.