Celní předpisy

Termíny

15. října 2024, úterý

Z webináře bude pořízen audiovizuální záznam, který bude k dispozici všem účastníkům. 

Délka webináře

začátek 9:00, předpokládaný konec 16:00


Cena

2 990 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu.

Webinářem Vás provede

Mgr. Josef Vachtl, ředitel Celního úřadu pro hlavní město Prahu

Připojení na webinář

Vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením webináře na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.

V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu. Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.

Program webináře

Základní pojmosloví – úvod do práva EU a ČR

 • Základní předpisy EU a jejich využití
 • Základní předpisy ČR a jejich využití
 • Celní status a jeho prokazování
 • Celní dohled
 • Celní hodnota, původ zboží, sazební zařazování
 • Vstup zboží na území EU
 • Předložení zboží celnímu řízení
 • Celní prostor a schválené místo celními orgány
 • Dočasný sklad

Volný pohyb zboží po celním území a jeho omezení

 • Pojem
 • Celní území EU
 • Výjimky z celního území EU
 • Daňové území versus celní území
 • Praktické příklady omezení včetně intrakomunitárního obchodu

Vznik, zánik a zajištění celního dluhu

 • Vznik celního dluhu v souvislosti s celním řízením
 • Vznik celního dluhu porušením celních předpisů a jeho následky
 • Příklady vzniku celního dluhu
 • Příklady zániku celního dluhu
 • Zajištění celního dluhu

Průběh celního řízení se zaměřením na práva a povinnosti dovozce (deklaranta)

 • Zásady celního řízení
 • Podání celního prohlášení
 • Podmínky pro přijetí celního prohlášení celním úřadem
 • Přiložené doklady, dokumenty, certifikáty, povolení
 • Předložení zboží
 • Kontroly prováděné celním úřadem, práva a povinnosti dovozce, dopravce, deklaranta, vlastníka zboží
 • Propuštění zboží versus nepropuštění zboží do celního režimu
 • Právo na slyšení a jeho využití
 • Možnosti naložení se zbožím v případě nepropuštění do celního režimu

Deklarant a zastupování v celním řízení a jeho důsledky na průběh celního řízení a vznik celního dluhu

 • Význam pojmu deklarant a jeho postavení v celním řízení
 • Přímé zastoupení
 • Nepřímé zastoupení
 • Přímé a nepřímé zastoupení versus kontrola po propuštění praktické příklady

AEO – Oprávněný hospodářský subjekt

 • Žádost o certifikaci
 • Druhy certifikace a průběh řízení
 • Význam certifikace

Celní přestupky

 • Skutkové podstaty celních přestupků
 • Zajištění zboží, sankce a opatření prováděná celními orgány
 • Praktické příklady přestupků a jejich řešení – řízení o přestupcích

Registrace na webinář

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.