Opravy celních prohlášení, celní dohledy, osvobození od cla, volný oběh a dočasné použití

Termíny

13. listopadu 2024, středa

Z webináře bude pořízen audiovizuální záznam, který bude k dispozici všem účastníkům. 

Délka webináře

začátek 9:00, předpokládaný konec 16:00


Cena

2 990 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu.

Webinářem Vás provede

Mgr. Josef Vachtl, ředitel Celního úřadu pro hlavní město Prahu

Připojení na webinář

Vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením webináře na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.

V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu. Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.

Program webináře

Právní rámec oprav celních prohlášení a celních dohledů

 • Základní zásady řízení
 • Podaná žádost, formální nedostatky, vady
 • Věcné náležitosti žádosti
 • Oprava celního prohlášení
 • Vrácení cla
 • Prominutí cla
 • Ostatní zákonné důvody
 • Změna EIDR (zápis do záznamu deklaranta)

Konkrétní případy oprav

 • Změna celního prohlášení
 • Zrušení celního prohlášení
 • Omyl v celním režimu
 • Záměna zboží
 • Vrácení zboží prodaného na základě smlouvy na dálku e-shop
 • Neuskutečněný vývoz
 • Chybné navržení zboží EU do celního režimu
 • Omyl spočívající ve vícečetném propuštění zboží
 • Vydání povolení se zpětným účinkem
 • Nemožnost dalšího umístění zboží v celním skladu
 • Důkazy pro předložená tvrzení

Celní dohledy

 • Právní rámec
 • Změny a opravy bez změny cla
 • Změny a opravy se změnou cla
 • Konkrétní příklady

Osvobození od cla, volný oběh

 • Zboží dovážené v cestovním styku cestujícími
 • Zboží dovážené v souvislosti se stěhováním osob do Unie
 • Zboží dovážené v souvislosti s uzavřením sňatku
 • Svatební dary
 • Výbava a studijní vybavení žáků
 • Drobné zásilky, zásilky nepatrné hodnoty, dary, e-commerce
 • Zboží vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy
 • Zboží určené k charitativním účelům
 • Zboží pro zdravotně postižené a nevidomé
 • Čestná vyznamenání a ceny
 • Diplomatická pošta, konzulární zavazadla a jiná pošta požívající ochrany podle mezinárodního práva

Osvobození zboží v režimu dočasného použití

 • Dopravní prostředky, palety, kontejnery
 • Zboží určené pro výkon povolání
 • Zboží pro vzdělávací a vědecké účely
 • Zboží dovážené na výstavy, veletrhy, konference a podobné akce

Registrace na webinář

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.