Původ zboží

Termíny

5. listopadu 2024, úterý

Z webináře bude pořízen audiovizuální záznam, který bude k dispozici všem účastníkům. 

Délka webináře

začátek 9:00, předpokládaný konec 16:00


Cena

2 990 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu.

Webinářem Vás provede

Ing. Martin Štaffa, specialista na celní politiku, původ zboží a preferenční systém EU

Připojení na webinář

Vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením webináře na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.

V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu. Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.

Program webináře

Uspořádání preferenčního systém EU a jeho právní úprava, zapojené země

Seznámení a úvod do problematiky, představení legislativního rámce upravujícího preferenční systém EU, informace o zapojení třetích zemí a specifických uskupení zemí do preferenčního systému EU, přehled připravovaných změn

Původ zboží – preferenční a nepreferenční

Úvod do problematiky a seznámení s nepreferenčním a preferenčním původem zboží a jeho využitím v praxi při obchodně-politických opatřeních (dovoz železa a oceli)

Určení preferenčního původu zboží včetně příkladů a základních pojmů

Seznámení se základními principy a postupy při určování preferenčního původu zboží, jeho vlastní stanovení včetně praktických příkladů

Kumulace při určování původu zboží včetně příkladů

Vysvětlení kumulace při určování preferenčního původu zboží, obeznámení s principem a druhy kumulace, jejich praktické použití v preferenčním systému EU

Přímá doprava zboží

Představení a popis použití

Preferenční důkazy původu – forma, použití

Přehled preferenčních důkazů původu – forma prokazování osvědčením, samoprokazováním, vnitrounijní prokazování, použití schváleného a registrovaného vývozce včetně odlišností např. v rámci Kanady, Japonska a Velké Británie, jejich vlastní použití v praxi

Uplatnění preferenční celní sazby pro obchod s třetími zeměmi

Jejich použití, forma žádosti, použití kódů, uplatnění v praxi

Registrace na webinář

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.