Zákazy a omezení - odpady, obecná bezpečnost výrobků, CITES, další zákazy a omezení

Termíny

11. dubna 2024, čtvrtek

Z webináře bude pořízen audiovizuální záznam, který bude k dispozici všem účastníkům. 

Délka webináře

začátek 9:00, předpokládaný konec 16:00


Cena

2 990 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu.

Webinářem Vás provede

npor. Jaroslav Vincík, zástupce vedoucího odboru Celního a vedoucí oddělení, Celní úřad pro hl. město Prahu

Připojení na webinář

Vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením webináře na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.

V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu. Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.

Program webináře

Odpady

 • Legislativa pro oblast přepravy odpadů a její vybrané části - národní legislativa
 • Důležité orgány pro přepravu odpadů
 • Základní rozřazení odpadů
 • Doklady pro přepravu odpadů

Léky, léčivé přípravky

 • Legislativa
 • Základní pojmy
 • Humánní léčivé přípravky
 • Veterinární léčivé přípravky

Obecná bezpečnost výrobků

 • Legislativa
 • Základní pojmy
 • Označení C E
 • Kontrola obecné bezpečnosti výrobků
 • Orgány dozoru nad trhem v ČR
 • Obecná bezpečnost výrobků v praxi

CITES

 • Přílohy CITES
 • Exemplář CITES
 • CITES legislativa
 • Dovoz a vývoz
 • Exempláře osobního charakteru
 • TCM – tradiční čínská medicína

Fytosanitární (rostlinolékařské) zboží

 • Legislativa
 • Orgán dozoru a opatření

Veterinární zboží

 • Legislativa EU a ČR
 • Dovoz obchodního zboží
 • Dovoz zvířat v zájmovém chovu

Bezpečnost potravin neživočišného původu

 • Právní předpisy
 • Dovoz potravin obecně
 • Orgán dozoru a komunikace se SZPI
 • Systém RASFF
 • Kategorie potravin podléhající zvláštním opatřením

Produkty ekologického zemědělství

 • Právní předpisy, rozsah působnosti a pojmy
 • Kontrolní systém (registrace a certifikace)
 • Označování produktů ekologického zemědělství
 • Dovoz produktů ekologického zemědělství

Společná zemědělská politika

 • Právní předpisy
 • Dovoz zboží – licence AGRIM
 • Vývoz zboží – licence AGREX
 • Státní zemědělský a intervenční fond
 • Dovoz vína a doklady potřebné k dovozu

Společná rybářská politika

 • Legislativa EU
 • Systém EU pro boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu (rybolov IUU)
 • Osvědčení o úlovku

Kulturní dědictví

 • Legislativa EU a národní předpisy
 • Základní pojmy
 • Kulturní památky a národní kulturní památky
 • Vývoz předmětů kulturní hodnoty
 • Vývoz sbírek muzejní hodnoty, sbírkových předmětů
 • Vývoz archiválií
 • Vývoz kulturních statků

Biocidní přípravky a účinné látky

 • Legislativa a základní pojmy
 • Dovoz účinných látek (ÚL)
 • Dovoz biocidních přípravků (BP)

Licence FLEGT

 • Legislativa EU a ČR
 • Základní pojmy a předmět licencí FLEGT
 • Režim licencí FLEGT a úloha dovozců při předkládání licencí FLEGT

Registrace na webinář

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.