Zákazy a omezení - vojenský materiál, zboží dvojího užití (dual-use) a mezinárodní sankce

Termíny

21. listopadu 2024, čtvrtek

Z webináře bude pořízen audiovizuální záznam, který bude k dispozici všem účastníkům. 

Délka webináře

začátek 9:00, předpokládaný konec 16:00


Cena

2 990 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu.

Webinářem Vás provede

npor. Jaroslav Vincík, zástupce vedoucího odboru Celního a vedoucí oddělení, Celní úřad pro hl. město Prahu

Připojení na webinář

Vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením webináře na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.

V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu. Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.

Program webináře

Úvod do problematiky

 • Co jsou mezinárodní kontrolní režimy
 • Jednotlivé mezinárodní kontrolní režimy
 • Mezinárodní kontrolní režimy a zboží dvojího užití, vojenský materiál a mezinárodní sankce
 • Ostatní zákazy a omezení bezpečnostního charakteru

Problematika vojenského materiálu

 • Co je vojenským materiálem
 • Možné způsoby vedoucí k identifikaci vojenského materiálu, praktické příklady, rozdíl mezi civilním a vojenským materiálem
 • Spolupráce s orgány dozoru
 • Praktické zkušenosti a provádění celního řízení

Zboží dvojího užití

 • Co je zbožím dvojího užití
 • Legislativní rámec problematiky zboží dvojího užití
 • Spolupráce s orgány dozoru

Identifikace zboží dvojího užití

 • Jak identifikovat zboží dvojího užití, rozdíl mezi zbožím dvojího užití a vojenským materiálem
 • Možné cesty k identifikaci zboží dvojího užití
 • Práce s nařízením 2021/821 včetně přílohy I: seznamu zboží dvojího užití
 • Praktické zkušenosti a provádění celního řízení

Problematika mezinárodních sankcí

 • Co jsou mezinárodní sankce
 • Uplatňování mezinárodních sankcí s ohledem na aktuální politickou situaci ve světě (zpřísňování a uvolňování mezinárodních sankcí)
 • Spolupráce s orgány dozoru
 • Praktické zkušenosti a provádění celního řízení

Ostatní zákazy a omezení bezpečnostního charakteru

 • Typologie "ostatních zákazů a omezení"
 • Spolupráce s orgány dozoru
 • Legislativní rámec ostatních zákazů a omezení

Registrace na webinář

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.