Změny a novinky v oblasti celní a daňové problematiky

Termíny

K dispozici je záznam webináře z 5. března 2024.

Délka webináře

začátek 9:00, předpokládaný konec 11:30


Cena

2 990 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu.

Webinářem Vás provede

Mgr. Josef Vachtl, ředitel Celního úřadu pro hlavní město Prahu
Mgr. Jaroslav Burda, ředitel odboru Celního, Celní úřad pro hlavní město Prahu

Připojení na webinář

Vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením webináře na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.

V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu. Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.

Program webináře

Instalace nových verzí informačních systémů v rámci procesu dlouhodobé elektronizace celních procesů.
  • Ukončení provozu systémů ECS a NCTC P4 a přechod na AES a NCTS P5.
  • Ukončení provozu webového klienta provozovaného Celní správou ČR pro režimy tranzit a vývoz a jejich částečné nahrazení.

Nasazení nové webové aplikace pro registraci osob nakládajících se surovými diamanty a podání ročních hlášení.

Změny při potvrzování důkazu o celním statusu zboží EU - nasazení nového systému "PoUS".

Změny v oblasti celní politiky a původu zboží.

Změny v oblasti společného celního sazebníku EU.

Změny v INTRASTATU 2024.

Projekt centralizace povolovacího řízení pro vybraná povolení v celní oblasti.

Vybrané celní aspekty Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany.

Změny v oblasti netarifních opatření (zákazy a omezení).

Změny v oblasti osvobození od cla a DPH – dovoz knih.

Avizovaná celní reforma EU – návrh EU na nejambicióznější a nejkomplexnější reformu celní unie EU od jejího založení v roce 1968.

Oznamovací povinnost týkající se emise skleníkových plynů v rámci oblasti CBAM.

Změny v oblasti spotřebních daní u neharmonizovaných výrobků – tabák do vodních dýmek, zahřívané tabákové výrobky, ostatní tabákové výrobky, výrobky související s tabákovými výrobky, náplně do elektronických cigaret, nikotinové sáčky a ostatní nikotinové výrobky.

Nová číselná označení vybraných výrobků.

Nové sazby spotřebních daní pro rok 2024.

Změny při vracení daní u zemědělské prvovýroby, mineralogických a metalurgických procesů a zdanění leteckých pohonných hmot.

Změny v oblasti DPH pro rok 2024.

Registrace na webinář

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.