Celní problematika na příkladech pro pokročilé

Tento pětidílný kurz ve formě půldenních webinářů je určen pro středně a více pokročilé. Každý díl je věnován konkrétnímu tématu a je postaven primárně na praktických ukázkách a příkladech z praxe. Kurzem provázejí odborníci z Generálního ředitelství cel a Celního úřadu pro hlavní město Prahu. 

Všem účastníkům budou po celou dobu k dispozici audiovizuální záznamy jednotlivých dílů, aby bylo možné se k nim případně vrátit. 

Termíny konání

Výuka bude probíhat od 14. 3. 2024 do 25. 4. 2024. 

Komu se hodí

Kurz je vhodný pro středně a více pokročilé celní deklaranty a osoby, které přicházejí v rámci své pracovní náplně do styku s celní problematikou (např. zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení a dalším zájemcům, obchodníkům, pracovníkům zahraničního obchodu a podnikatelům, kteří s uvedenou problematikou přijdou do styku v rámci pracovní či obchodní činnosti).

Cena

7 990 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu. 

Kurzem Vás provedou

Mgr. Petr Mareš, vedoucí referátu celní nomenklatury, Generální ředitelství cel

Ing. Martin Štaffa, specialista na celní politiku, původ zboží a preferenční systém EU

Jaroslav Vincík, zástupce vedoucího odboru Celního a vedoucí oddělení, Celní úřad pro hlavní město Prahu

Mgr. Josef Vachtl, ředitel Celního úřadu pro hlavní město Prahu 

Připojení na webináře

Vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením seriálu na svou emailovou adresu.  Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.

V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu. Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.

Sazební zařazování v praxi pro pokročilé

14. 3. 2024, 13:00 - 16:00

Lektor: Mgr. Petr Mareš, vedoucí referátu celní nomenklatury, Generální ředitelství cel

Program webináře

 • Zemědělské výrobky
 • Chemické výrobky
 • Kůže, dřevo, papír
 • Textil, obuv
 • Keramika, sklo, drahé kameny
 • Obecné kovy
 • Stroje a přístroje
 • Ostatní výrobky

Původ zboží na příkladech

21. 3. 2024, 9:00 - 13:00

Lektor: Ing. Martin Štaffa, specialista na celní politiku, původ zboží a preferenční systém EU

Program webináře

 • Preferenční důkazy původu – forma, použití
 • Schválený a registrovaný vývozce
 • Prohlášení dodavatele a jeho využití v praxi
 • Uplatnění preferenční celní sazby pro obchod s třetími zeměmi v praxi
 • Informace k přechodným pravidlům původu

Zákazy a omezení v příkladech

9. 4. 2024, 13:00 - 16:00

Lektor: Mgr. Jaroslav Vincík, zástupce vedoucího odboru Celního a vedoucí oddělení, Celní úřad pro hl. město Prahu

Program webináře

 • Vojenský materiál a zboží dvojího užití
 • Problematika mezinárodních sankcí
 • Odpady, použité elektrozařízení, obecná bezpečnost výrobků

 • Léky a léčivé přípravky, biocidní přípravky a účinné látky

 • Fytosanitární (rostlinolékařské) zboží, veterinární zboží

 • CITES

 • Společná zemědělská politika, produkty ekologického zemědělství

 • Licence FLEGT

Intrastat na příkladech

18. 4. 2024, 9:00 - 13:00

Lektor: Mgr. Josef Vachtl, ředitel Celního úřadu pro hl. město Prahu

Program webináře

 • Dodání malých zásilek
 • Dodání průmyslových celků, zboží v rozloženém stavu
 • Zboží dodávané na dálku e-commerce
 • Vrácení zboží, nedodání zboží, reklamace
 • Dodání náhradního zboží
 • Přemístění vlastního zboží do skladu
 • Leasingové operace, pronájmy, zápůjčky
 • Zboží zpracované podle smlouvy, zboží zpracované a dále dodávané
 • Zboží dodané po režimu 4200, nebo 4000 v JČS
 • Přeprava zboží s vývozem
 • Vícestranné obchody, trojstranné obchody, kvazi trojstranné obchody

Daně v dovozu a vývozu pro pokročilé

25. 4. 2024, 13:00 - 16:00

Lektor: Mgr. Josef Vachtl, ředitel Celního úřadu pro hl. město Prahu

Program webináře

 • Clo a daně v dovozu
 • DPH a spotřební daně v dovozu a vývozu
 • Zboží podléhající spotřební dani a DPH při intrakomunitárním dodání

Registrace

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.