Chemická legislativa v oblasti celního řízení

Jste výrobce či dovozce chemických látek a směsí? Tento seminář Vás kompletně seznámí se všemi povinnostmi při obchodování s třetími zeměmi. Podrobně zde bude prezentováno, kdy a jaké dokumenty předkládat při celních vývozních a dovozních režimech - formy předkládání registrací, jaké značení dle CLP jsou povinná u všech režimů - vývoz, volný oběh, tranzit. Dále budou vysvětleny povinnosti při vývozu látek či směsí dle Rotterdamské úmluvy - registrace e PIC, lhůty kontroly atd. V průběhu semináře budou uváděny konkrétní reprezentativní modelové příklady.

Termíny

n/a

Délka semináře

začátek 9:00, předpokládaný konec 12:30

Lokalita

Praha, místo konání bude upřesněno 

Na semináři vystoupí

plk. Mgr. Michal Šafra, vedoucí oddělení netarifních opatření, Generální ředitelství cel

Cena

Cena 2 990 Kč bez DPH

V ceně je zahrnuto občerstvení a tištěné materiály

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu. Pokud účastník doporučí školení dalším 5 osobám, které si školení závazně objednají, získá slevu 100% nebo další školení (jednodenní) dle vlastního výběru zdarma.

Program semináře

  • Evropská a národní legislativa - kompletní výčet povinností vývozců a dovozců vyplývající z unijní a národní legislativy - značení, klasifikace, balení nebezpečných chemických látek, povolení RIN z databáze e PIC, výjimky z těchto předpisů
  • Vývoz nebezpečných chemických látek, povolení, kontrola - způsob a lhůty předkládání referenčního identifikačního čísla, povinnosti vývozce při vyplňování vývozního celního prohlášení v souvislosti s nařízením č. 649/2012
  • Zákaz vývozu rtuti - výčet zákazů ke konkrétním složkám rtuti a jejích směsí, výjimky ze zákazů při vývozu, včetně dokladů, které je potřeba doložit
  • Nařízení CLP, klasifikace, značení, balení - povinnosti značení, balení výrobků při propouštění výrobků do volného oběhu, příklady značení některých výrobků (např. e cigaret, čisticích prostředků atd.)
  • Nařízení REACH, zákazy, registrace, bezpečnostní list - příklady látek, které nesmí být obsaženy v některých výrobcích při dovozu (např. rtuť, kadmium, olovo atd.), zákazy a výjimky z přílohy XIV. nařízení REACH, způsoby a formy povinnosti předkládání registrace u látek, směsí a výrobků, údaje kontrolované v BL při dovozu nebezpečných chemických látek
  • Stockholmská úmluva, Rotterdamská úmluva - látky a směsi, které jsou zakázány dovážet či jsou nějakým způsobem omezeny při dovozu a vývozu
  • Detergenty - povinnosti značení při dovozu těchto výrobků, doprovodná dokumentace - datové listy atd.
  • Konkrétní příklady z praxe

Registrace

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Rezervace bude platná až po připsání peněz na náš účet.

Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.