Poznejte oblast dokladů k prokazování preferenčního původu

Vhodný doklad o preferenčním původu zboží přináší úsporu na cle!

Cílem školení je seznámit účastníky s formou a specifičností prokazování preferenčního původu zboží při dovozu a vývozu zboží mezi EU a třetími zeměmi. Prokázání preferenčního původu zboží je předpokladem pro možné uplatnění preferenčních celních sazeb v rámci dovozu zboží do EU, i do třech zemích. V průběhu semináře bude vysvětlen institut "schválený a registrovaný vývozce" používaný při prokazování preferenčního původu zboží. Účastníkům školení bude objasněn postup vystavování prohlášení dodavatele při prokazování preferenčního původu zboží v rámci vnitrounijního obchodu a jeho využití v praxi. Dojde i k seznámení s postupy ověřování vystavených nebo předkládaných důkazů původu.

Školení je cíleně zaměřeno na pochopení principu, zvláštností, postupů a využití prokazování preferenčního původu zboží v rámci preferenčního systému EU včetně jeho praktického využití a nejčastěji opakujících se chyb.

Datum konání

6. června 2024, čtvrtek

Z webináře bude pořízen audiovizuální záznam, který bude k dispozici všem účastníkům. 

Délka webináře

začátek 9:00, předpokládaný konec 15:30


Cena

2 990 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu. 

Komu se hodí

Školení je vhodné pro každého, kdo se chce/potřebuje orientovat v problematice prokazování preferenčního původu zboží. Má zájem se naučit vystavovat a využívat prokazování preferenčního původu zboží, včetně jeho uplatnění v praxi a znalosti jednotlivých odlišností. Nejedná se pouze o prokazování preferenčního původu zboží v rámci vývozu zboží z EU, dovozu do EU, ale také v rámci vnitrounijního obchodu mezi odběratelem a dodavatelem zboží, které je často využíváno v praxi. 

Kdo školí

Ing. Martin Štaffa, specialista na celní politiku, původ zboží a preferenční systém EU

Přes dvě desítky let působil jako odborný garant, metodik a lektor u celní správy na Generálním ředitelství cel v oblasti celní politiky (využití preferenčních celních sazeb), nepreferenčního a preferenčního původu zboží uplatňovaného v rámci mezinárodních dohod při dovozu a vývozu zboží, ale i v rámci vnitrounijního obchodu.

Připojení na webinář

Vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením webináře na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.

V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu. Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.

Program webináře

1. část

Preferenční systém EU – seznámení a úvod do problematiky s odkazy na legislativu. Rozdílnost dohod a jednostranných opatřeních včetně jejich uplatnění.

2. část

Přehled preferenčních důkazů původu – seznámení s prokazováním preferenčního původu zboží při dovozu i vývozu, jejich stanovené formy a legislativa.

Výjimky z prokazování původu v rámci preferenčního systému EU a jejich využití.

3. část

Preferenční důkazy původu ve formě osvědčení – jejich náležitosti, vhodné podklady, doba možného uplatnění a vlastní použití v praxi včetně příslušných povinností, formy ověřování (verifikace) a možných odlišností.

4. část

Preferenční důkazy původu ve formě samo prokazování (prohlášení o původu, deklarace o původu) – náležitosti, jejich použití v praxi, odlišnosti např. v rámci GSP, dohody s Kanadou, Japonskem a Velkou Británií, včetně s tím spojených povinností, praktických příkladů a vyskytujících se nedostatků v důkazech původu.

5. část

Seznámení s institutem schváleného a registrovaného vývozce, jejich použití, rozdílnost, výhody, jejich povinnosti. Praktické příklady při použití prokazování původu v praxi, včetně možnosti jejich zřízení (podání žádostí).

6. část

Vnitrounijní prokazování preferenčního původu zboží formou prohlášení dodavatele – používané formy v rámci obchodu, nutné náležitosti, doba platnosti, využití v praxi, praktické zkušenosti a chyby.

Registrace

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.