Poznejte oblast dokladů k prokazování preferenčního původu

Vhodný doklad o preferenčním původu zboží přináší úsporu na cle!

Cílem školení je seznámit účastníky s formou a specifičností prokazování preferenčního původu zboží při dovozu a vývozu zboží mezi EU a třetími zeměmi. Prokázání preferenčního původu zboží je předpokladem pro možné uplatnění preferenčních celních sazeb v rámci dovozu zboží do EU, i do třech zemích. V průběhu semináře bude vysvětlen institut "schválený a registrovaný vývozce" používaný při prokazování preferenčního původu zboží. Účastníkům školení bude objasněn postup vystavování prohlášení dodavatele při prokazování preferenčního původu zboží v rámci vnitrounijního obchodu a jeho využití v praxi.

Školení je cíleně zaměřeno na pochopení principu, zvláštností, postupů a využití prokazování preferenčního původu zboží v rámci preferenčního systému EU včetně jeho praktického využití.

Datum konání

Z webináře je k dispozici audiovizuální záznam ze dne 8.6.2023.

Délka webináře

začátek 9:00, předpokládaný konec 15:30


Cena

2 990 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu. 

Komu se hodí

Školení je vhodné nejen pro celní deklaranty a osoby, které se již s celní problematikou setkaly, ale i pro všechny pracovníky, obchodníky a podnikatele, kteří s uvedenou problematikou přijdou do styku v rámci pracovní či obchodní činnosti, nebo chtějí využít možnosti preferenčního systému EU. Může to být nejen v rámci zahraničního obchodu (s třetími zeměmi), ale mnohdy je výhodné využití i při vnitrounijním obchodě.

Kdo školí

Ing. Martin Štaffa, specialista na celní politiku, původ zboží a preferenční systém EU

Přes dvě desítky let působil jako odborný garant, metodik a lektor u celní správy na Generálním ředitelství cel v oblasti celní politiky (využití preferenčních celních sazeb), nepreferenčního a preferenčního původu zboží uplatňovaného v rámci mezinárodních dohod při dovozu a vývozu zboží, ale i v rámci vnitrounijního obchodu.

Připojení na webinář

Vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením webináře na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.

V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu. Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.

Program webináře

1. část (09,00 - 09,50)

Preferenční systém EU – seznámení a úvod do problematiky s odkazy na legislativu.

2. část (10,00 - 10,50)

Přehled preferenčních důkazů původu – seznámení s prokazováním preferenčního původu zboží při dovozu i vývozu, jejich stanovené formy a legislativa.

Výjimky z prokazování původu v rámci preferenčního systému EU.

3. část (11,00 - 12,00)

Preferenční důkazy původu ve formě osvědčení – jejich náležitosti a vlastní použití v praxi včetně příslušných povinností a odlišností.

4. část (13,00 - 14,00)

Preferenční důkazy původu ve formě samo prokazování (prohlášení o původu, deklarace o původu) – náležitosti, jejich použití v praxi, odlišnosti např. v rámci dohody s Kanadou, Japonskem a Velkou Británií, včetně s tím spojených povinností a praktických příkladů.

5. část (14,10 - 15,30)

Seznámení s institutem schváleného a registrovaného vývozce, jejich použití, rozdílnost a výhody. Praktické příklady při použití prokazování původu v praxi.

Vnitrounijní prokazování preferenčního původu zboží formou prohlášení dodavatele – používané formy v rámci obchodu, využití v praxi a praktické zkušenosti.

Registrace

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.