DPH v mezinárodním obchodu včetně změn v roce 2019

První den je věnován výkladu právní úpravy a legislativním změnám v roce 2019. Cílem prvního dne je seznámení se, příp. zopakování právní úpravy jednotlivých plnění, aby řešení příkladů ve druhém dni bylo jednodušší a srozumitelnější. Druhý den jsou procvičovány příklady z praxe.

Termíny

3. - 4. června 2019, na uvedené termíny se již nelze přihlásit!

Délka školení

2 dny, začátek 9:00, předpokládaný konec 15:00

Lokalita

Business Centrum, Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1

Kdo školí

JUDr. Svatopluk Galočík, specialista na DPH a předpisy v mezinárodním obchodu, spoluautor zákona o DPH

Cena

Školení lze absolvovat jako dvoudenní nebo samostatně,         1 den 2 490 Kč, 2 dny 4 490 Kč

V ceně je zahrnuto občerstvení a tištěné materiály

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu. Pokud účastník doporučí školení dalším 5 osobám, které si školení závazně objednají, získá slevu 100% nebo další školení (jednodenní) dle vlastního výběru zdarma.

Program školení - první den

1) Vývoz zboží do členských států EU a třetích zemí;

2) Problematika konsignačních skladů a pořízení zboží mezi členskými státy včetně místa plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně);

3) Povinná a dobrovolná registrace za osobu identifikovanou (§ 6g, § 6i, § 6h, § 97a);

4) Místo plnění u poskytnutí služby podle § 9, § 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených;

5) Přeprava zboží v rámci členského státu, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69;

6) Výklad k Informaci GFŘ k osvobození od daně u přepravy při dovozu a vývozu a u služeb přímo vázaných na vývoz a dovoz;

7) Daňový doklad při vývozu zboží (§ 33a);

8) Rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16);

9) Povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku (nový § 24);

10) Vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a § 71 g, uvádění do daňových přiznání;

11) Souhrnného hlášení podle § 102, daňová přiznání;

12) Zavedení reverse charge při dodání zboží v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně podle § 108 odst. 1 písm. d;

13) Novelizovaná ustanovení zákona o DPH z výše uvedené oblasti, platná pro rok 2019.


Program školení - druhý den

Vypracování ústních odpovědí k 9 příkladům, které kopírují různé obchodní případy a jsou kumulací různých plnění. Obsahově jsou sestaveny na základě okruhů z prvního dne. Ke každému příkladu je lektorem doplněn skicou na tabuli pohyb zboží, služeb a daňových dokladů, což současně s písemným textem příkladů vytváří jednodušší orientaci ve složitých závazkových vztazích a uplatnění DPH.


Registrace

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Rezervace bude platná až po připsání peněz na náš účet.

Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.