Individuální poradenství v oblasti celní problematiky, dopravy a Intrastatu

V rámci in-house seminářů nabízíme zaměření dle individuálních požadavků zákazníka. Zákazník sám si podle svých představ a potřeb (na základě konzultace s přednášejícím) vybere rozsah a míru detailu či kombinaci jednotlivých oblastí na základě kterých bude seminář připraven. Seminář je realizován přímo u zákazníka, kde při vedení semináře (konzultace) může nejlépe využít potencionálu svých specialistů a nastavit si popřípadě i interní firemní postupy v konkrétních oblastech. V základním nabídce je zejména průběh celního řízení, náležitosti k celnímu řízení, využití jednotlivých celních režimů, zjednodušené postupy, práva a povinnosti deklaranta, dále pak oblast původu zboží (preferenční, nepreferenční, GSP, zóny volného obchodu), praktické využití důkazů původu a dopady na celní řízení. Další oblastí je sazební zařazení zboží, včetně postupů při zařazování, použití všeobecných interpretačních pravidel a praktické příklady zařazení zboží včetně konkrétních zadaných komodit. K dalším tématům patří celní hodnota, práce s ní, připočítatelné a odpočitatelné položky ve vztahu k použití konkrétních podmínek INCOTERMS®. Další oblastí zaměření je vykazování dat v INTRASTATu ve vazbě na DPH, a to na konkrétních příkladech. Součástí semináře může být i oblast zákazů a omezení (licence, povolení, osvědčení, dual-use, VOJMAT) pro konkrétní komodity zboží. Seminář "na míru" velmi často pomůže odstranit zbytečné chyby či nedostatky, které mohou přispět k eliminaci nežádoucích nebo nevhodných postupů a naopak přispívá k využití všech dostupných postupů vedoucích ke zlepšení kvality celního řízení a velmi často i ke snížení zbytečných nákladů. K dispozici Vám budou mimo jiné specialisté z Generálního ředitelství cel a Celního úřadu pro hl. město Prahu.Oblasti zaměření

  • Celní řízení
  • Sazební zařazení
  • TARIC
  • Původ zboží
  • Aktivní a pasivní zušlechťovací styk
  • Celní sklady
  • Daně ve vztahu k vývozu a dovozu
  • Legislativní požadavky
  • INCOTERMS® a doprava

Konzultace probíhají přímo u Vás, případně on-line prostřednictvím videokonference.

Mám zájem o individuální poradenství

Kontaktujte nás vyplněním níže uvedeného formuláře nebo přes email: info@addconsulting.cz