Intrastat včetně praktických zkušeností s novými změnami

Termíny

n/a

Délka webináře

začátek 9:00, předpokládaný konec 15:00

Cena

2 890 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu.

Webinářem Vás provede

plk. Mgr. Josef Vachtl, ředitel Celního úřadu pro hlavní město Prahu

Připojení na webinář

Vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením seriálu na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.

V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu. Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.

Program webináře

 • Nová terminologie;
 • Statistika zahraničního obchodu;
 • Statistika vnitrounijního obchodu, INTRASTAT versus EXTRASTAT;
 • Úvod do práva EU a ČR;
 • Nařízení vlády č. 333/2021 Sb. a její dopady pro statistiku;
 • Zjednodušené vykazování;
 • Celní sazebník EU a jeho využití;
 • Základní pravidla pro zařazování zboží;
 • Využití dat z INTRASTATu pro strategické plánování firmy;
 • Způsob vykazování údajů a předávání do INTRASTATu;
 • Údaje uváděné do výkazů při odeslání/přijetí zboží;
 • INCOTERMS a INTRASTAT;
 • Výjimky a zvláštní postupy při vykazování pro určité druhy zboží;
 • Využití různých forem podání hlášení INTRASTAT;
 • Opravy výkazů a nejčastější chyby;
 • Praktické zkušenosti získané v průběhu roku z významných změn Intrastatu pro rok 2022 představených na příkladech;
 • Novinky a změny pro rok 2022 a 2023 ve vykazování - shrnutí.

Registrace

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.