Webinář

Jak určovat a prokazovat preferenční původ zboží v rámci preferenčního systému EU včetně informace o přechodných pravidlech původu

Cílem školení je naučit postup určování preferenčního původu zboží, který je základem pro možné uplatnění preferenčních celních sazeb v rámci preferenčního systému Evropské unie při vývozu a dovozu zboží. Určování původu zboží se využívá nejen u přímého vývozu a dovozu zboží do Evropské unie, ale např. i vnitrounijně ve výrobě při vystavování prohlášení dodavatele (důkazu původu) v rámci vnitrounijního obchodu. Školení je cíleně zaměřeno na pochopení principu a postupu, jak stanovit u zboží preferenční původ v preferenčním systému Evropské unie, včetně praktických příkladů. Účastníci školení se blíže seznámí i s přehledem stanovených důkazů původu používaných k prokazování preferenčního původu zboží při dovozu a vývozu zboží (včetně obchodu s Kanadou, Japonskem a Velkou Británií) a i v rámci vnitrounijního obchodu.

Záznam webináře

Záznam webináře z 2. března 2023

Délka webináře

6 hod. 1 min.


Cena

2 890 Kč bez DPH


Jak záznam přehraju

Odkaz s audiovizuálním záznamem obdrží každý posluchač na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu. Záznam Vám bude k dispozici po dobu 10 dnů. S odkazem obdržíte také PDF prezentaci k danému tématu.

Kdo školí

Ing. Martin Štaffa, specialista na celní politiku, původ zboží a preferenční systém EU

Přes dvě desítky let působil jako odborný garant, metodik a lektor u celní správy na Generálním ředitelství cel v oblasti celní politiky (využití preferenčních celních sazeb), nepreferenčního a preferenčního původu zboží uplatňovaného v rámci mezinárodních dohod při dovozu a vývozu zboží, ale i v rámci vnitrounijního obchodu.


Komu se hodí

Školení je vhodné nejen pro celní deklaranty a osoby, které se již s celní problematikou setkaly, ale i pro všechny pracovníky, obchodníky a podnikatele, kteří s uvedenou problematikou přijdou do styku v rámci pracovní či obchodní činnosti, nebo chtějí využít možnosti preferenčního systému EU. Může to být nejen v rámci zahraničního obchodu (s třetími zeměmi), ale mnohdy je výhodné využití i při vnitrounijním obchodě.

Program webináře

1. část (09,00 - 10,00)

Preferenční původ zboží v rámci systému Evropské unie - seznámení a úvod do problematiky původ zboží. Vysvětlení práce s pravidly původu zboží, definice používaných pojmů a struktura pravidel.

2. část (10,15 - 12,00)

Vysvětlení základních principů a postupů při určování preferenčního původu zboží (zcela získané zboží, nedostatečné opracování, dostatečné zpracovaní a práce s kritérii pro určení původu). Rozlišování původních a nepůvodních materiálů. Vlastní procvičení stanovení původu včetně praktických příkladů.

3. část (13,00 - 14,00)

Kumulace původu - obeznámení s principem a druhy kumulace. Vysvětlení jejího uplatnění při vlastním určování preferenčního původu zboží včetně příkladů a využití v praxi. Aplikace tabulky Matrix v závislosti na původu použitých materiálů při výrobě a zemi mimo Evropskou unii, do které se zboží vyváží.

4. část (14,15 - 15,30)

Přehled současných preferenčních důkazů původu - forma prokazování osvědčením a samo prokazováním, včetně odlišností např. v rámci Kanady, Japonska a Velké Británie, vnitrounijní prokazování preferenčního původu zboží (prohlášení dodavatele) a institut schváleného a registrovaného vývozce. Informace o přechodných pravidlech původu. Praktické příklady na použití prokazování v praxi.

Registrace

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.