Ohlašování produkce a nakládání s odpady v roce 2024

Termíny

K dispozici je záznam webináře z 25. ledna 2024.

Délka webináře

začátek 9:00, předpokládaný konec 11:30

Cena

2 990 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu.

Webinářem Vás provede

Ing. Jan Trnobranský, specialista odpadového hospodářství, Česká informační agentura životního prostředí CENIA

Připojení na webinář

Vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje včetně PDF prezentace obdrží každý posluchač před zahájením webináře na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.

V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu. Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.

Program webináře

ISPOP - přihlašování v rámci CRŽP, novinky, změny ve formulářích, validační chyby

Zákon o odpadech - právní úprava, definice, klasifikace odpadů, přehled povinností původců odpadů, vedení průběžné evidence odpadů, systém ohlašování, kontroly a zpracování hlášení

Prováděcí právní předpisy a metodické pokyny MŽP ve vztahu k evidenci odpadů - vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, platné metodickými pokyny MŽP, nejčastější chyby v evidencích odpadů, postupy ohlašování

Diskuse

Registrace

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.