Odpovědnost dopravce za škody v mezinárodní dopravě zboží

Spolu se vzrůstajícími nároky na rychlost a cenu dopravy zboží v mezinárodním obchodě bohužel roste i počet drobných a středních škod na zboží, a to jak interakcí vnějšího prostředí a (často nedokonalého) obalu, tak i vstupem lidského faktoru. Obchodníci / přepravci mohou v očekávání odškodnění ze strany dopravce tyto vlivy podcenit, ale v okamžiku zjištění škody mohou být konfrontováni jak odborným přístupem dopravce, tak rezervovanou odpovědí ze strany pojišťoven. Tento seminář by mohl některá očekávání podpořit a jiná napravit.

Termíny

5. prosince 2019, čtvrtek, Praha

Délka školení

1 den, začátek 9:00, předpokládaný konec 15:30

Lokalita

Praha

Komu se hodí

Seminář je určen zejména pracovníkům exportních a importních firem, dopravních a spedičních firem, celním deklarantům apod.

Kdo školí

Ing. Petr Rožek Ph.D., poradce a lektor v oblasti dopravy a logistiky

Cena

3 490 Kč

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu. Pokud účastník doporučí školení dalším 5 osobám, které si školení závazně objednají, získá slevu 100% nebo další školení (jednodenní) dle vlastního výběru zdarma.

Program semináře

  • Úvod, smluvní strany ve Smlouvě o přepravě, jejich základní práva a povinnosti
  • Příčiny možných reklamací (škody) v mezinárodní přepravě zboží
  • Obecná odpovědnost dopravce za škodu, výluky z odpovědnosti, hrubá nedbalost
  • Zásady odpovědnosti dopravce ve vztahu k jednotlivým druhům dopravy - mezinárodní úmluvy a kodexy
  • Příklady z praxe

Registrace

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Rezervace bude platná až po připsání peněz na náš účet.

Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.