Pracovně lékařské služby - povinnosti zaměstnavatelů, zaměstnanců a smluvních poskytovatelů - zásadní změny ve vyhlášce k Zákonu o pracovně lékařských službách od 1.1.2023

Navrhované změny v Zákoně - případné zrušení vstupních lékařských prohlídek - zásadní změny

Smyslem této akce je seznámit posluchače nejen s právními předpisy v oblasti pracovně lékařských služeb, ale hlavně s praktickou aplikací, kterou musí dodržet zaměstnavatel, respektovat zaměstnanec a v neposlední řadě i smluvní poskytovatel pracovně lékařských služeb. Dále se účastníci seznámí se změnami v oblasti povinností zabezpečit pracovně lékařské prohlídky s účinností od roku 2023.

Datum konání

n/a

Délka webináře

začátek 9:00, předpokládaný konec 13:00

Webinářem Vás provede

Zdeněk Křížek, specialista na personální a mzdovou problematiku


Komu se hodí

Webinář je určen zejména pracovníkům mzdové účtárny, personalistům, vedoucím zaměstnancům a účetním firmám.

Připojení na webinář

Vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením webináře na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.


V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu.  Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.

Cena

2 890 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu.

Program webináře

1) Výčet právní předpisů

2) Povinnosti zaměstnavatelů - zajištění pracovně lékařských služeb

3) Povinnosti zaměstnanců podrobit se pracovně lékařským prohlídkám

4) Povinnosti smluvního lékaře vůči zaměstnavatelům a zaměstnancům

5) Druhy pracovně lékařských prohlídek

6) Výsledek pracovně lékařských prohlídek

7) Zásadní změna v prováděcí vyhlášce 436/2017 Sb. - okruh zaměstnanců, u kterých se nemusí provádět vstupní pracovně lékařské prohlídky a další zásadní nové postupy např. nové pojetí pojmu řidič referent, periodické prohlídky, atd. Podrobný výklad podle poslední platné legislativy

8) Závěr webináře, odpovědi na chatové dotazy

Před tímto webinářem obdrží posluchači velmi podrobné materiály, včetně závazných dokumentů a doporučených vzorů, včetně vnitřního firemního předpisu o postupech při provádění pracovně lékařských prohlídek. INFORMACE BUDOU PODÁNY PODLE POSLEDNÍHO VÝVOJE LEGISLATIVY KE DNI POŘÁDÁNÍ TÉTO AKCE!

Registrace

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.