Právní minimum pro neprávníky

Prostředí kolem nás, v podnikání i v zaměstnání, je stále více regulováno právem. Pro laiky bývá často obtížné se v nepřehledném právním řádu orientovat. Kurz právní minimum pro neprávnické profese má za cíl zprostředkovat základní přehled o právním řádu a jak se v něm bezpečně pohybovat.

Termíny

18. listopadu 2020, středa

Délka semináře

1 den, začátek 9:00, předpokládaný konec 15:30

Lokalita

Praha (místo konání bude upřesněno) a on-line

Přínos

 • Získáte ucelený přehled o základech veřejného a soukromého práva
 • Pochopíte hierarchii právních norem
 • Zjistíte, jaká právní odvětví by se vás mohla týkat a v čem

Na semináři vystoupí

Mgr. Ing. Monika Klucová, Ph.D., advokátka a zapsaná mediátorka

Cena

2 990 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu. Pokud účastník doporučí školení dalším 5 osobám, které si školení závazně objednají, získá slevu 100% nebo další školení (jednodenní) dle vlastního výběru zdarma.

Program semináře

 • Právní úprava právnických osob, jednání za právnickou osobu, odpovědnost členů PO
 • Obchodní korporace, neziskové právnické osoby, živnosti

 • Role státu v soukromoprávních vztazích
 • Základy smluvního práva
 • Uzavírání smluv v obchodních vztazích, povinnosti vůči spotřebiteli

 • Ochrana osobních údajů

 • Odpovědnost za škodu
 • Trestní odpovědnost právnických osob, compliance program

 • Vybrané otázky pracovního práva
 • Řešení obchodních, pracovních i občanskoprávních sporů

 • Soudní řízení, rozhodčí řízení, mediace
 • Otázky a odpovědi

Registrace

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Rezervace bude platná až po připsání peněz na náš účet.

Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.