Původ zboží na příkladech

Termíny

12. listopadu 2024, úterý

Z webináře bude pořízen audiovizuální záznam, který bude k dispozici všem účastníkům. 

Délka webináře

začátek 9:00, předpokládaný konec 13:00


Cena

2 990 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu.

Webinářem Vás provede

Ing. Martin Štaffa, specialista na celní politiku, původ zboží a preferenční systém EU

Připojení na webinář

Vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením webináře na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.

V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu. Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.

Program webináře

Kumulace při určování původu zboží

Vysvětlení druhů a principu kumulace, jejich praktické použití

Preferenční důkazy původu a jejich použití

Přehled preferenčních důkazů původu – forma prokazování osvědčením a samoprokazováním, včetně odlišností a jejich vlastní použití v praxi

Schválený a registrovaný vývozce

Seznámení s použitím těchto institutů, rozdílnostmi a výhodami. Praktické příklady při použití u prokazování preferenčního původu v praxi

Prohlášení dodavatele a jeho využití v praxi

Způsob vnitrounijního prokazování preferenčního původu zboží, a to i v rámci dohod s třetími zeměmi, používané formy v rámci obchodu, praktické zkušenosti

Nepreferenční původ v rámci obchodně-politických opatření

Využití nepreferenčního původu při dovozu železa a oceli

Informace k přechodným pravidlům původu

Představení a poskytnutí informací k těmto pravidlům

Aktuality

Registrace na webinář

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.