Původ zboží v praxi

Termíny

Dvoudenní webinář

19. března 2024, úterý (1. den - Původ zboží)

21. března 2024, čtvrtek (2. den - Původ zboží na příkladech)

Z webináře bude pořízen audiovizuální záznam, který bude k dispozici všem účastníkům. 

Délka webináře

začátek 9:00, předpokládaný konec 16:00 (pro 1. a 2. den kurzu)

1. den - Původ zboží, 9:00 - 16:00

2. den - Původ zboží na příkladech, 9:00 - 13:00


Cena

4 990 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu.

Webinářem Vás provede

Ing. Martin Štaffa, specialista na celní politiku, původ zboží a preferenční systém EU

Připojení na webinář

Vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením webináře na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.

V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu. Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.

Program webináře Původ zboží (19. března 2024)

Uspořádání preferenčního systém EU a jeho právní úprava, zapojené země

Seznámení a úvod do problematiky, představení legislativního rámce upravujícího preferenční systém EU, informace o zapojení třetích zemí a specifických uskupení zemí do preferenčního systému EU, přehled připravovaných změn

Původ zboží – preferenční a nepreferenční

Úvod do problematiky a seznámení s nepreferenčním a preferenčním původem zboží a jeho využitím v praxi při obchodně-politických opatřeních (dovoz železa a oceli)

Určení preferenčního původu zboží včetně příkladů a základních pojmů

Seznámení se základními principy a postupy při určování preferenčního původu zboží, jeho vlastní stanovení včetně praktických příkladů

Kumulace při určování původu zboží včetně příkladů

Vysvětlení kumulace při určování preferenčního původu zboží, obeznámení s principem a druhy kumulace, jejich praktické použití v preferenčním systému EU

Přímá doprava zboží

Představení a popis použití

Preferenční důkazy původu – forma, použití

Přehled preferenčních důkazů původu – forma prokazování osvědčením, samoprokazováním, vnitrounijní prokazování, použití schváleného a registrovaného vývozce včetně odlišností např. v rámci Kanady, Japonska a Velké Británie, jejich vlastní použití v praxi

Uplatnění preferenční celní sazby pro obchod s třetími zeměmi

Jejich použití, forma žádosti, použití kódů, uplatnění v praxi


Program webináře Původ zboží na příkladech (21. března 2024)

Kumulace při určování původu zboží

Vysvětlení druhů a principu kumulace, jejich praktické použití

Preferenční důkazy původu a jejich použití

Přehled preferenčních důkazů původu – forma prokazování osvědčením a samoprokazováním, včetně odlišností a jejich vlastní použití v praxi

Schválený a registrovaný vývozce

Seznámení s použitím těchto institutů, rozdílnostmi a výhodami. Praktické příklady při použití u prokazování preferenčního původu v praxi

Prohlášení dodavatele a jeho využití v praxi

Způsob vnitrounijního prokazování preferenčního původu zboží, a to i v rámci dohod s třetími zeměmi, používané formy v rámci obchodu, praktické zkušenosti

Nepreferenční původ v rámci obchodně-politických opatření

Využití nepreferenčního původu při dovozu železa a oceli

Informace k přechodným pravidlům původu

Představení a poskytnutí informací k těmto pravidlům

Aktuality


Registrace na webinář

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.