Seriál celních webinářů

Tento unikátní seriál webinářů mapuje komplexním způsobem problematiku celního řízení. Každý díl je věnován konkrétnímu tématu s maximální orientací na praktické využití včetně spousty příkladů. Celým seriálem provázejí odborníci z Generálního ředitelství cel a Celního úřadu pro hlavní město Prahu. Všem účastníkům budou po celou dobu k dispozici audiovizuální záznamy jednotlivých dílů, aby bylo možné se k nim případně vrátit.

Ze seriálu je možné objednávat i jednotlivé tematické okruhy.

Termíny vysílání

Nabízíme záznam 5 dílů celních webinářů vysílaných on-line v níže uvedených termínech. Záznamy jsou ke shlédnutí po dobu 30 dnů.
  
Celní řízení - 3. 11. 2022, 9:00 - 15:30
Celní sazebník - 15. 11. 2022, 9:00 - 15:30
Preferenční systém - 23. 11. 2022, 9:00 - 15:30
TARIC - 1. 12. 2022, 9:00 - 15:30
Cla a daně v dovozu - 8. 12. 2022, 9:00 - 12:30

Komu se hodí

Kurz je vhodný pro celní deklaranty a osoby, které přicházejí v rámci své pracoví náplně do styku s celní problematikou (např. zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení a dalším zájemcům, obchodníkům, pracovníkům zahraničního obchodu a podnikatelům, kteří s uvedenou problematikou přijdou do styku v rámci pracovní či obchodní činnosti).

Cena

Celý seriál 9 990 Kč bez DPH

Jeden tematický okruh 2 990 Kč bez DPH (tj. Celní řízení, Celní sazebník, Preferenční systém, TARIC nebo Daně při vývozu a dovozu)

V případě objednání celého seriálu bude na účast druhé osoby z jedné firmy poskytnuta sleva 1000 Kč z ceny. Na třetí a další osobu bude uplatněna sleva 2000 Kč.

Garanti tematických okruhů

Celní řízení, Cla a daně v dovozu: Mgr. Josef Vachtl, ředitel Celního úřadu pro hlavní město Prahu

Celní sazebník: Mgr. Petr Mareš, vedoucí referátu celní nomenklatury, Generální ředitelství cel

Preferenční systém: Ing. Martin Štaffa, specialista na celní politiku, původ zboží a preferenční systém EU

TARIC: Bc. Alice Holíková, oddělení TARICu, Generální ředitelství cel

Připojení na webinář

Vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením seriálu na svou emailovou adresu.  Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.

Ze seriálu bude pořízen audiovizuální záznam, který bude k dispozici všem účastníkům do konce roku 2022.

V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu. Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.Celní řízení

Lektor: Mgr. Josef Vachtl, ředitel Celního úřadu pro hlavní město Prahu

9:00 - 12:00

 • Základní pojmosloví v celním kodexu a jeho použití
 • Volný pohyb zboží po celním území EU a jeho omeze
 • Vznik celního dluhu a jeho zajištění, zánik celního dluhu
 • Vstup zboží na celní území Unie
 • Režim tranzitu a jeho využití
 • Dočasný sklad

13:00 - 15:30

 • Průběh celního řízení se zaměřením na práva a povinnosti všech stran, praktické příklady
 • Zastupování v celním řízení a jeho dopady na průběh řízení a kontroly po propuštění
 • Zjednodušení celního řízení
 • AEO certifikace
 • Praktické využití zvláštních celních režimů
 • Předložení a využití jednotlivých dokladů

Celní sazebník vč. změn pro rok 2022 a 2023

Lektor: Mgr. Petr Mareš, vedoucí referátu celní nomenklatury, Generální ředitelství cel

9:00 - 12:00

 • Právní ukotvení celního sazebníku
 • Struktura celního sazebníku
 • Harmonizovaný systém
 • Kombinovaná nomenklatura EU

13:00 - 15:30

 • Základní pravidla pro zařazování zboží
 • Závazná informace o sazebním zařazení
 • Praktické ukázky sazebního zařazování zboží


Preferenční systém

Lektor: Ing. Martin Štaffa, specialista na celní politiku, původ zboží a preferenční systém EU

9:00 - 12:00

 • Preferenční systém EU - seznámení a úvod do problematiky, příslušná legislativa
 • Využití preferenčních celních sazeb, možnosti a informační zdroje
 • Struktura a zapojení třetích zemí do systému, představení některých uskupení (EUROMED, Regionální úmluva)
 • Připravované změny systému a novinky
 • Původ zboží - co to je a jeho využití v rámci preferenčního systému EU
 • Objasnění co je preferenční původ zboží - vysvětlení základních principů a postupů, základ stanovení, použití a používané pojmy, včetně praktických zkušeností
 • Kumulace původu - vysvětlení co to vlastně je, obeznámení s principem a druhy kumulace, jejich praktické použití v preferenčním systému EU a využití v praxi
 • Vlastní aplikace tabulky Matrix v závislosti na původu použitých materiálů při výrobě a zemi mimo EU, do které se zboží vyváží nebo dováží do EU

13:00 - 15:30

 • Přímá doprava - představení a použití
 • Preferenční důkazy původu - seznámení s prokazováním původu zboží při dovozu i vývozu, pevně stanovené formy
 • Způsob prokazování původu osvědčením a samo prokazováním (osvědčení EUR.1, EUR-MED, prohlášení o původu, deklarace o původu), jejich vlastní použití v praxi a odlišnosti (např. pro Japonsko, Vietnam a Velkou Británii)
 • Výjimky z prokazování původu v rámci preferenčního systému EU - osvědčení A.TR, specifika, forma a současné uplatnění
 • Prohlášení dodavatele - vnitrounijní prokazování preferenčního původu zboží, používané formy v rámci obchodu, praktické zkušenosti
 • Institut schváleného a registrovaného vývozce - jejich použití, rozdílnost a výhody. Praktické příklady při použití prokazování původu v praxi
 • Uplatnění preferenční celní sazby - forma žádosti, použití kódů
 • Co jsou přechodná pravidla původu mezi EU a některými zeměmi

TARIC

Lektor: Bc. Alice Holíková, oddělení TARICu, Generální ředitelství cel

9:00 - 12:00

 • Úvod do problematiky TARIC: co je TARIC, co je TARIC CZ, právní závaznost, účel použití a využití
 • TARIC kódy, přídavné kódy: Co jsou TARIC kódy, jejich vznik, účel a použití, co jsou přídavné kódy, jejich vznik, účel a použití
 • Opatření: Rozbor informací, které TARIC/TARIC CZ zobrazuje - přehled netarifních opatření (zákazy a omezení)

13:00 - 15:30

 • Opatření: Rozbor informací, které TARIC/TARIC CZ zobrazuje - přehled a vysvětlení tarifních opatření (celní sazby, tarifní kvóty, suspenze, antidumpingová a vyrovnávací cla, dodatečná cla...)
 • Popis aplikací TARIC a TARIC CZ a ukázka jejich využití

Cla a daně v dovozu

Lektor: Mgr. Josef Vachtl, ředitel Celního úřadu pro hlavní město Prahu

9:00 - 12:30

 • Klíčové faktory ovlivňující výši cla
 • Celní hodnota
 • Připočítatelné položky
 • Odpočitatelné položky
 • Vliv INCOTERMS na celní hodnotu
 • Cena zboží, celní hodnota, statistická hodnota a její vliv na clo a DPH
 • Clo u zvláštních celních režimů
 • Spotřební daně a DPH při intrakomunitárním dodání a v dovozu
 • Osvobození od spotřebních daní
 • Vícestranné obchody, třístranné obchody, zpracování zboží
 • Cla a daně při následných přeprodejích zboží

Registrace

V případě, že neobjednáváte celý seriál, uveďte prosím do zprávy o jaké tematické okruhy máte zájem.

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.