Seriál celních webinářů

Tento unikátní seriál webinářů mapuje komplexním způsobem problematiku celního řízení. Každý díl je věnován konkrétnímu tématu s maximální orientací na praktické využití včetně spousty příkladů. Celým seriálem provázejí odborníci z Generálního ředitelství cel a Celního úřadu pro hlavní město Prahu. Všem účastníkům budou po celou dobu k dispozici audiovizuální záznamy jednotlivých dílů, aby bylo možné se k nim případně vrátit.

Ze seriálu je možné objednávat i jednotlivé tematické okruhy.

Termíny vysílání

1. díl - Celní řízení: 4. listopadu 2020, 8:30 - 12:00, 12:45 - 16:00

2. díl - Celní sazebník: 12. listopadu 2020, 8:30 - 12:00, 12:45 - 16:00

3. díl - Preferenční systém: 26. listopadu 2020, 8:30 - 12:00, 12:45 - 16:00

4. díl - TARIC: 10. prosince 2020, 8:30 - 12:00, 12:45 - 16:00

5. díl - Daně při vývozu a dovozu: 17. prosince 2020, 8:30 - 12:30Komu se hodí

Kurz je vhodný pro celní deklaranty a osoby, které přicházejí v rámci své pracoví náplně do styku s celní problematikou (např. zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení a dalším zájemcům, obchodníkům, pracovníkům zahraničního obchodu a podnikatelům, kteří s uvedenou problematikou přijdou do styku v rámci pracovní či obchodní činnosti).

Cena

Celý seriál 8 990 Kč bez DPH

Jeden tematický okruh 2 690 Kč bez DPH (tj. Celní řízení, Celní sazebník, Preferenční systém, TARIC nebo Daně při vývozu a dovozu)

V případě objednání celého seriálu bude na účast druhé osoby z jedné firmy poskytnuta sleva 1000 Kč z ceny. Na třetí a další osobu bude uplatněna sleva 2000 Kč.

Garanti tematických okruhů

Celní řízení, Daně při vývozu a dovozu: Mgr. Josef Vachtl, ředitel Celního úřadu pro hlavní město Prahu

Celní sazebník: Mgr. Petr Toman, metodik celního tarifu, Generální ředitelství cel

Preferenční systém: Ing. Martin Štaffa, specialista na celní politiku, původ zboží a preferenční systém EU

TARIC: Bc. Alice Holíková, oddělení TARICu, Generální ředitelství cel

Připojení na webinář

Vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením seriálu na svou emailovou adresu.  Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.

Ze seriálu bude pořízen audiovizuální záznam, který bude k dispozici všem účastníkům do konce roku 2020.

V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu. Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.Celní řízení

1. díl: 4. listopadu 2020

Lektor: Mgr. Josef Vachtl, ředitel Celního úřadu pro hlavní město Prahu

8:30 - 12:00

 • Základní pojmosloví v celním kodexu a jeho použití
 • Volný pohyb zboží po celním území EU a jeho omezení
 • Celní hodnocení a jeho vztah k INCOTERMS
 • Vznik celního dluhu a jeho zajištění

12:45 - 16:00

 • Průběh celního řízení se zaměřením na práva a povinnosti všech stran praktické příklady
 • Zastupování v celním řízení a jeho dopady na průběh řízení a kontroly po propuštění
 • Celní režimy praktické příklady
 • Použití jednotlivých dokladů

Celní sazebník

2. díl: 12. listopadu 2020

Lektor: Mgr. Petr Toman, metodik celního tarifu, Generální ředitelství cel

8:30 - 12:00

 • Úvod do problematiky a základní pojmy
 • Všeobecná interpretační pravidla pro zařazování zboží
 • Pravidla pro zařazování zboží do jednotlivých tříd a kapitol KN EU
 • Nový celní sazebník EU pro rok 2021
 • Změny nomenklatury KN EU 2020/2021
 • Harmonizovaný systém 2022

12:45 - 16:00

 • Propojenost Harmonizovaného systému a Kombinované nomenklatury EU
 • WCO, Výbor pro celní kodex a Celní expertní týmy
 • Vysvětlivky k Harmonizovanému systému a vysvětlivky ke Kombinované nomenklatuře EU
 • Problematika zařazování zboží a jeho částí, součástí a příslušenství - (obecná metodika)
 • Zařazení zboží do KN EU dle předpisů EU (Prováděcí nařízení komise a stanoviska EU)
 • Důležité zdroje z oblasti sazebního zařazení zboží
 • Praktické aktuální případy sazebního zařazení zboží, diskuze k tématům


Preferenční systém

3. díl: 26. listopadu 2020

Lektor: Ing. Martin Štaffa, specialista na celní politiku, původ zboží a preferenční systém EU

8:30 - 12:00

 • Preferenční systém EU - seznámení a úvod do problematiky, příslušná legislativa
 • Využití preferenčních celních sazeb, možnosti a informační zdroje
 • Struktura a zapojení třetích zemí do systému, představení některých uskupení (EUROMED, Regionální úmluva)
 • Připravované změny systému a novinky
 • Původ zboží - co to je a jeho využití v rámci preferenčního systému EU
 • Objasnění co je preferenční původ zboží - vysvětlení základních principů a postupů, základ stanovení, použití a používané pojmy, včetně praktických zkušeností
 • Kumulace původu - vysvětlení co to vlastně je, obeznámení s principem a druhy kumulace, jejich praktické použití v preferenčním systému EU a využití v praxi
 • Vlastní aplikace tabulky Matrix v závislosti na původu použitých materiálů při výrobě a zemi mimo EU, do které se zboží vyváží nebo dováží do EU

12:45 - 16:00

 • Přímá doprava - představení a použití
 • Preferenční důkazy původu - seznámení s prokazováním původu zboží při dovozu i vývozu, pevně stanovené formy
 • Způsob prokazování původu osvědčením a samo prokazováním (osvědčení EUR.1, EUR-MED, prohlášení o původu, deklarace o původu), jejich vlastní použití v praxi a odlišnosti
 • Výjimky z prokazování původu v rámci preferenčního systému EU - osvědčení A.TR, specifika, forma a současné uplatnění
 • Prohlášení dodavatele - vnitrounijní prokazování preferenčního původu zboží, používané formy v rámci obchodu, praktické zkušenosti
 • Institut schváleného a registrovaného vývozce - jejich použití, rozdílnost a výhody. Praktické příklady při použití prokazování původu v praxi
 • Uplatnění preferenční celní sazby - forma žádosti, použití kódů

TARIC

4. díl: 10. prosince 2020

Lektor: Bc. Alice Holíková, oddělení TARICu, Generální ředitelství cel

8:30 - 12:00

 • Úvod do problematiky TARIC: co je TARIC, co je TARIC CZ, právní závaznost, účel použití a využití
 • TARIC kódy, přídavné kódy: Co jsou TARIC kódy, jejich vznik, účel a použití, co jsou přídavné kódy, jejich vznik, účel a použití
 • Opatření: Rozbor informací, které TARIC/TARIC CZ zobrazuje - přehled netarifních opatření (zákazy a omezení)

12:45 - 16:00

 • Opatření: Rozbor informací, které TARIC/TARIC CZ zobrazuje - přehled a vysvětlení tarifních opatření (celní sazby, tarifní kvóty, suspenze, antidumpingová a vyrovnávací cla, dodatečná cla...)
 • Popis aplikací TARIC a TARIC CZ a ukázka jejich využití

Daně při vývozu a dovozu

5. díl: 17. prosince 2020

Lektor: Mgr. Josef Vachtl, ředitel Celního úřadu pro hlavní město Prahu

8:30 - 12:30

 • Clo a DPH v dovozu
 • Spotřební daně v intrakomunitárním plněním a v dovozu
 • e-commerce
 • BREXIT a jeho dopady na zahraniční obchod

Registrace

V případě, že neobjednáváte celý seriál, uveďte prosím do zprávy o jaké tematické okruhy máte zájem.

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Rezervace bude platná až po připsání peněz na náš účet.

Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.