CBAM - mechanizmus uhlíkového vyrovnania na hraniciach a prvé skúsenosti

Počas webinára Vás oboznámime s povinnosťami dovozcov či nepriamych zástupcov v rámci tzv. prechodného obdobia. Zameriame sa tiež na komodity, ktoré sú predmetom uhlíkového vyrovnania, objasníme ktorých colných režimov sa povinnosti týkajú a aké sú základné rozdiely v prechodnom období a následné v konečnom období, kedy dôjde aj k vlastnej fiškálnej povinnosti prostredníctvom CBAM certifikátov. V rámci oblasti pôsobnosti si súčasne vymedzíme situácie a oblasti, na ktoré sa naopak predmetná legislatíva nevzťahuje. Bude popísaný proces, ktorý teraz zaujíma drvivú väčšinu subjektov, ktorých sa systém CBAM dotýka, a to je postup registrácie do Obchodného portálu CBAM Európskej komisie (DG TAXUD), kde bude následne plnená oznamovacia povinnosť počas prechodného obdobia, a následne prihlasovanie do Obchodného portálu CBAM. Bude prezentovaný postup, ako vyplniť CBAM správu v CBAM portáli vrátane vysvetlenia relevantných pojmov.

Budú zodpovedané najčastejšie doposiaľ kladené otázky a prezentované aj prvé praktické poznatky pri podávaní správ CBAM za prvý vykazovaný štvrťrok, vrátane najčastejších chybových správ.

Termíny

28. 5. 2024, utorok

Dĺžka webinára

začiatok 9:00, predpokladaný koniec 12:00


Cena

119 EUR bez DPH

V prípade účasti viacerých osôb z jednej firmy je poskytovaná zľava 10% na každú ďalšiu osobu.

Webinárom Vás prevedie

Miloš Schmidt, špecialista na colnú politiku

Pripojenie na webinár

Vysielanie prebieha prostredníctvom MS Teams. Prístupové údaje dostane každý poslucháč pred začatím webinára na svoju emailovú adresu. Stačí potom kliknúť na odkaz v emaile a pripojíte sa do on-line školiacej miestnosti. Po technickej stránke nie je vyžadované žiadne zvláštne vybavenie, stačí bežný počítač so zvukovým výstupom (reproduktory alebo slúchadlá), prípadne mikrofón. Pripojiť sa môžete aj z mobilného telefónu alebo tabletu. 

V priebehu webinára môžete klásť svoje otázky priamo prostredníctvom mikrofónu alebo formou chatu.

Program webinára

Počas webinára dôjde k objasneniu pojmov ako: 

 • prechodné obdobie
 • oznamujúci deklarant
 • schválený deklarant pre CBAM
 • správy CBAM v prechodnom období
 • vyhlásenie CBAM v riadnom období
 • prechodný register CBAM
 • register CBAM schválených deklarantov CBAM
 • priame emisie
 • nepriame emisie
 • obsiahnuté emisie
 • štandardná hodnota
 • metódy výpočtu obsiahnutých emisií
 • implementácia problematiky CBAM do databázy TARIC SK
 • a ďalších….

Prakticky bude predvedený: 

 • postup registrácie do Obchodného portálu CBAM 
 • vyplnenie CBAM správy
 • najčastejšie chyby pri registrácii
 • najčastejšie chyby pri odosielaní CBAM správy

Registrácia na webinár

Spôsob platby - prevodom. Po objednaní vystavíme a emailom odošleme faktúru. Každému účastníkovi budú zaslané detailné informácie emailom.