Colné režimy

Termíny

6. 11. 2024

Všetkým účastníkom bude k dispozícii záznam webinára. Každý účastník získa záverečný absolventský certifikát.

Dĺžka webinára

začiatok 9:00, predpokladaný koniec 16:00


Cena

119 EUR bez DPH

V prípade účasti viacerých osôb z jednej firmy je poskytovaná zľava 10% na každú ďalšiu osobu.

Webinárom Vás prevedie

pplk. Mgr. Michal Griger, Finančné riaditeľstvo SR

Pripojenie na webinár

Vysielanie prebieha prostredníctvom MS Teams. Prístupové údaje dostane každý poslucháč pred začatím webinára na svoju emailovú adresu. Stačí potom kliknúť na odkaz v emaile a pripojíte sa do on-line školiacej miestnosti. Po technickej stránke nie je vyžadované žiadne zvláštne vybavenie, stačí bežný počítač so zvukovým výstupom (reproduktory alebo slúchadlá), prípadne mikrofón. Pripojiť sa môžete aj z mobilného telefónu alebo tabletu. 

V priebehu webinára môžete klásť svoje otázky priamo prostredníctvom mikrofónu alebo formou chatu.

Program webinára

Rozdelenie, základné pojmy

Voľný obeh

 • Význam a využitie
 • Oslobodenie od cla
Vývoz
 • Význam a využitie
 • Lehoty
 • Výstup tovaru

 Osobitné colné režimy

 • Tranzit - význam a využitie, rozdelenie, zjednodušené postupy, povoľovacie konanie, tranzit na podklade Karnetu TIR, ATA, praktické príklady
 • Uskladnenie v colnom sklade - význam a využitie, rozdelenie – verejný colný sklad a súkromný colný sklad, povoľovacie konanie, lehoty, praktické príklady
 • Konečné použitie - význam a využitie, povoľovacie konanie, lehoty, ukončenie, praktické príklady
 • Dočasné použitie - význam a využitie, rozdelenie – dočasné použitie s čiastočným a úplným oslobodením od dovozného cla, povoľovacie konanie, lehoty, ukončenie, praktické príklady 
 • Aktívny zušľachťovací styk - význam a využitie, povoľovacie konanie, spôsoby výpočtu, lehoty, ukončenie, praktické príklady
 • Pasívny zušľachťovací styk - význam a využitie, druhy, povoľovacie konanie, lehoty, ukončenie, praktické príklady

Registrácia na webinár

Spôsob platby - prevodom. Po objednaní vystavíme a emailom odošleme faktúru. Každému účastníkovi budú zaslané detailné informácie emailom.