Prezenčný seminár / On-line webinár

Zákazy a obmedzenia - tovar dvojakého použitia (dual-use), vojenský materiál a medzinárodné sankcie

Termíny

n/a

Dĺžka seminára/webinára

začiatok 9:00, predpokladaný koniec 14:00

Miesto konania

Falkensteiner Hotel, Pilarikova ulica 5, SK-811 03 Bratislava 

alebo On-line

Občerstvenie počas konania seminára bude zaistené.

Cena

179 EUR bez DPH

V prípade účasti viacerých osôb z jednej firmy je poskytovaná zľava 10% na každú ďalšiu osobu.

Seminárom/webinárom Vás prevedie

pplk. Ing. Robert Paulina, Finančné riaditeľstvo SR


Pripojenie na webinár

Vysielanie prebieha prostredníctvom MS Teams. Prístupové údaje dostane každý poslucháč pred začatím webinára na svoju emailovú adresu. Stačí potom kliknúť na odkaz v emaile a pripojíte sa do on-line školiacej miestnosti. Po technickej stránke nie je vyžadované žiadne zvláštne vybavenie, stačí bežný počítač so zvukovým výstupom (reproduktory alebo slúchadlá), prípadne mikrofón. Pripojiť sa môžete aj z mobilného telefónu alebo tabletu.

V priebehu webinára môžete klásť svoje otázky priamo prostredníctvom mikrofónu alebo formou chatu.

Program seminára / webinára

Úvod do problematiky

 • Čo sú medzinárodné kontrolné režimy 
 • Jednotlivé medzinárodné kontrolné režimy 
 • Medzinárodné kontrolné režimy a tovar dvojakého použitia, vojenský materiál a medzinárodné sankcie 
 • Ostatné zákazy a obmedzenia bezpečnostného charakteru

Tovar dvojakého použitia (dual-use)

 • Čo je tovar dvojakého použitia 
 • Legislatívny rámec problematiky tovaru dvojakého použitia 
 • Spolupráca s orgánmi dohľadu

Identifikácia tovaru dvojakého použitia

 • Ako identifikovať tovar dvojakého použitia, rozdiel medzi tovarom dvojakého použitia a vojenským materiálom 
 • Možné cesty na identifikáciu tovaru s dvojakým použitím 
 • Práca s nariadením 2021/821 vrátane prílohy I: zoznamu položiek s dvojakým použitím 
 • Praktické skúsenosti a vykonávanie colného konania

Problematika vojenského materiálu

 • Čo je vojenským materiálom 
 • Možné spôsoby vedúce k identifikácii vojenského materiálu, praktické príklady, rozdiel medzi civilným a vojenským materiálom 
 • Spolupráca s orgánmi dohľadu 
 • Praktické skúsenosti a vykonávanie colného konania

Problematika medzinárodných sankcií

 • Čo sú medzinárodné sankcie 
 • Uplatňovanie medzinárodných sankcií s ohľadom na aktuálnu politickú situáciu vo svete (sprísňovanie a uvoľňovanie medzinárodných sankcií) 
 • Spolupráca s orgánmi dohľadu 
 • Praktické skúsenosti a vykonávanie colného konania

Registrácia na seminár/webinár

Spôsob platby - prevodom. Po objednaní vystavíme a emailom odošleme faktúru. Každému účastníkovi budú zaslané detailné informácie emailom.