Prezenčný seminár

Tovar dvojakého použitia (dual-use)

Termíny

16. 4. 2024, utorok

Dĺžka seminára

začiatok 9:00, predpokladaný koniec 12:30

Miesto konania

Bratislava, miesto konania bude upresnené

Občerstvenie počas konania seminára bude zaistené

Seminárom Vás prevedie

pplk. Ing. Robert Paulina, Finančné riaditeľstvo SR

Cena

179 EUR bez DPH

V prípade účasti viacerých osôb z jednej firmy je poskytovaná zľava 10% na každú ďalšiu osobu.

Program seminára

Tovar dvojakého použitia

  • Čo je tovar dvojakého použitia
  • Legislatívny rámec problematiky tovar dvojakého použitia
  • Spolupráca s orgánom dohľadu
  • Úvod do NR č. 428/2009, resp. NARIADENIA EVRÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/821, ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, sprostredkovania, technickej pomoci, tranzitu a transferu položiek s dvojakým použitím

Identifikácia tovaru dvojakého použitia

  • Ako identifikovať tovar dvojakého použitia, rozdiel medzi tovarom dvojakého použitia a vojenským materiálom
  • Práca s NR č. 428/2009 a s nariadením 2021/821 a prílohou I: zoznam tovaru dvojakého použitia
  • Praktické príklady

Registrácia na seminár

Spôsob platby - prevodom. Po objednaní vystavíme a emailom odošleme faktúru. Každému účastníkovi budú zaslané detailné informácie emailom.