Preferenčný pôvod tovaru

Termíny

27. 11. 2024

Všetkým účastníkom bude k dispozícii záznam webinára. Každý účastník získa záverečný absolventský certifikát.

Dĺžka webinára

začiatok 9:00, predpokladaný koniec 16:00


Cena

119 EUR bez DPH

V prípade účasti viacerých osôb z jednej firmy je poskytovaná zľava 10% na každú ďalšiu osobu.

Webinárom Vás prevedie

Miloš Schmidt, špecialista na colnú politiku a pôvod tovaru

Pripojenie na webinár

Vysielanie prebieha prostredníctvom MS Teams. Prístupové údaje dostane každý poslucháč pred začatím webinára na svoju emailovú adresu. Stačí potom kliknúť na odkaz v emaile a pripojíte sa do on-line školiacej miestnosti. Po technickej stránke nie je vyžadované žiadne zvláštne vybavenie, stačí bežný počítač so zvukovým výstupom (reproduktory alebo slúchadlá), prípadne mikrofón. Pripojiť sa môžete aj z mobilného telefónu alebo tabletu. 

V priebehu webinára môžete klásť svoje otázky priamo prostredníctvom mikrofónu alebo formou chatu.

Program webinára

 • Pôvod tovaru – úvod do problematiky, legislatíva
 • Rozdiely medzi colným statusom tovaru a pôvodom tovaru
 • Účely určovania pôvodu
 • Pravidlá pôvodu tovaru
 • Štáty, s ktorými Únia uplatňuje preferenčné pravidlá pôvodu
 • Formy uplatňovania preferenčného zaobchádzania v Únii
 • Základné pojmy preferenčných pravidiel pôvodu
 • Prvotné znaky na priznanie statusu preferenčného pôvodu tovaru
 • Pravidlá pre úplne získané výrobky
 • Výrobky s importovaným podielom
 • Pravidlá dostatočného opracovania a spracovania
 • Všeobecné tolerančné pravidlo
 • Nedostatočné / minimálne operácie – vplyv na pôvod tovaru
 • Použitie pojmov "určujúca jednotka, príslušenstvo, náhradné diely a náradie, súpravy a neutrálne prvky" pri určovaní pôvodu
 • Kumulácia pôvodu
 • Vysvetlenie územných požiadaviek – územný princíp, priama doprava, výstavy
 • Zákaz vrátenia alebo oslobodenia od cla
 • Dôkazy o preferenčnom pôvode tovaru pri dovoze a vývoze tovaru
 • Obchodno-politické opatrenia pri dovoze železa a ocele
 • Sprievodné osvedčenie EUR.1
 • Vyhlásenie o pôvode tovaru
 • Oslobodenie od preukázania dôkazu o preferenčnom pôvode
 • Vyhlásenie dodávateľa - preukázanie preferenčného pôvodu tovaru v intrakomunitárnom obchode Únie
 • Schválený a registrovaný vývozca
 • Platnosť dôkazov o preferenčnom pôvode
 • Prípady zamietnutia dôkazu o preferenčnom pôvode
 • Overovanie / verifikácia dôkazov o preferenčnom pôvode tovaru
 • Základné rozdiely v jednotlivých preferenčných pravidlách pôvodu tovaru
 • Informácie o colných / tarifných preferenciách Únie
 • Prechodné / alternatívne pravidlá preferenčného pôvodu tovaru – základné informácie

Registrácia na webinár

Spôsob platby - prevodom. Po objednaní vystavíme a emailom odošleme faktúru. Každému účastníkovi budú zaslané detailné informácie emailom.