Taric, netarifné opatrenia, zákazy a obmedzenia, dual-use

Termíny

19. 11. 2024

Všetkým účastníkom bude k dispozícii záznam webinára. Každý účastník získa záverečný absolventský certifikát.

Dĺžka webinára

začiatok 9:00, predpokladaný koniec 16:00


Cena

119 EUR bez DPH

V prípade účasti viacerých osôb z jednej firmy je poskytovaná zľava 10% na každú ďalšiu osobu.

Webinárom Vás prevedie

mjr. Mgr. Jozef Vrábeľ, Colný úrad Banská Bystrica

Pripojenie na webinár

Vysielanie prebieha prostredníctvom MS Teams. Prístupové údaje dostane každý poslucháč pred začatím webinára na svoju emailovú adresu. Stačí potom kliknúť na odkaz v emaile a pripojíte sa do on-line školiacej miestnosti. Po technickej stránke nie je vyžadované žiadne zvláštne vybavenie, stačí bežný počítač so zvukovým výstupom (reproduktory alebo slúchadlá), prípadne mikrofón. Pripojiť sa môžete aj z mobilného telefónu alebo tabletu. 

V priebehu webinára môžete klásť svoje otázky priamo prostredníctvom mikrofónu alebo formou chatu.

Program webinára

  • Základné informácie o TARICu, legislatívny základ a obsah
  • Vysvetlenie hlavných pojmov používaných v TARICu so zameraním na doplnkové kódy, geografické oblasti, osvedčenia
  • Vysvetlenie zobrazovaných informácií v TARICu v oblasti netarifných opatrení (zákazy a obmedzenia) so zameraním na tovar dvojakého použitia a kontrolu dovozu fluórovaných skleníkových plynov
  • Prehľad a vysvetlenie tarifných informácii, (colné sadzby, tarifné zníženia, colné kvóty, konečné použitie, antidumpingové a vyrovnávacie clá, doplnkové clá)
  • Vysvetlenie národných opatrení TARICu – Spotrebné dane a DPH
  • Popis a praktické využitie TARIC EÚ, TARIC SK a CEP Infodesk SK

Registrácia na webinár

Spôsob platby - prevodom. Po objednaní vystavíme a emailom odošleme zálohovú faktúru. Každému účastníkovi budú zaslané detailné informácie emailom.