Taric

Termíny

22. 5. 2024, streda

Všetkým účastníkom bude k dispozícii záznam webinára. Každý účastník získa záverečný absolventský certifikát.

Dĺžka webinára

začiatok 9:00, predpokladaný koniec 16:00


Cena

119 EUR bez DPH

V prípade účasti viacerých osôb z jednej firmy je poskytovaná zľava 10% na každú ďalšiu osobu.

Webinárom Vás prevedie

mjr. Mgr. Jozef Vrábeľ, Colný úrad Banská Bystrica

Pripojenie na webinár

Vysielanie prebieha prostredníctvom MS Teams. Prístupové údaje dostane každý poslucháč pred začatím webinára na svoju emailovú adresu. Stačí potom kliknúť na odkaz v emaile a pripojíte sa do on-line školiacej miestnosti. Po technickej stránke nie je vyžadované žiadne zvláštne vybavenie, stačí bežný počítač so zvukovým výstupom (reproduktory alebo slúchadlá), prípadne mikrofón. Pripojiť sa môžete aj z mobilného telefónu alebo tabletu. 

V priebehu webinára môžete klásť svoje otázky priamo prostredníctvom mikrofónu alebo formou chatu.

Program webinára

  • Základné informácie o TARICu, legislatívny základ a obsah
  • Vysvetlenie hlavných pojmov používaných v TARICu – nonenklatúra, doplnkové kódy, geografické oblasti, osvedčenia, poznámky pod čiarou a opatrenia
  • Netarifné opatrenia – zákazy a obmedzenia pri dovoze a vývoze tovaru
  • Tarifné opatrenia – colné sadzby voči tretím krajinám, tarifné zníženia, colné kvóty, preferenčné colné sadzby, konečné použitie, doplnkové clá na poľnohospodárske výrobky, antidumpingové a vyrovnávacie clá, doplnkové clá

Registrácia na webinár

Spôsob platby - prevodom. Po objednaní vystavíme a emailom odošleme zálohovú faktúru. Každému účastníkovi budú zaslané detailné informácie emailom.