Právní úprava s.r.o. v praxi (včetně novely Zákona o obchodních korporacích od 1. ledna 2021) aneb seminář pro společníky, jednatele a manažery

Termíny

Bude vyhlášen nový termín

Délka semináře

1 den, začátek 9:00, předpokládaný konec 15:30

Lokalita

Forum Karlín, Pernerova 51, 186 00 Praha 8 nebo on-line

Na semináři vystoupí

Mgr. Ing. Monika Klucová, Ph.D., advokátka a zapsaná mediátorka

Cena

2 990 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu. Pokud účastník doporučí školení dalším 5 osobám, které si školení závazně objednají, získá slevu 100% nebo další školení (jednodenní) dle vlastního výběru zdarma.

Program semináře

Právní úprava s.r.o. / Dopady velké novely zákona o obchodních korporacích na odpovědnost členů orgánů a manažerů společností (novela zákona od 1. ledna 2021)
 • Založení a vznik
 • Společníci s.r.o. - postavení společníků, práva a povinnosti
 • Orgány s.r.o. - nejvyšší, statutární, kontrolní, volené orgány
 • Valná hromada - působnost, průběh, rozhodování
Jednatel jako statutární orgán
  • Předpoklady pro výkon funkce, postavení jednatele
  • Vztah jednatele ke společnosti - práva a povinnosti
  • Smlouva o výkonu funkce jednatele, odměňování, souběh funkcí
  • Pravidla pro střet zájmů, zákaz konkurence
  • Povinnosti jednatele, péče řádného hospodáře, odpovědnost za výkon funkce
  • Pozastavení výkonu funkce, zánik funkce jednatele
Další orgány s.r.o.
  • Dozorčí rada
  • Volené orgány - výbory
Povinnosti v oblasti účetnictví
  • Výroční zpráva
  • Zpráva o vztazích
Trestní odpovědnost právnických osob
  • Compliance program
  • Podmínky pro zproštění se trestní odpovědnosti
Otázky a odpovědi

Registrace

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Rezervace bude platná až po připsání peněz na náš účet.

Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.