Prezenční seminář

Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem ve smyslu zákona č. 38/1994 Sb. včetně prezentace agentury AMOS o podpoře exportních aktivit

Termíny

n/a

Délka semináře

začátek 9:00, předpokládaný konec 15:00 (přestávka na oběd 12:00 - 13:00)


Místo konání

Grandior Hotel Praha, Na Poříčí 42, 110 00 Praha


Seminářem Vás provede

Ing. Roman Samiec, Licenční správa, MPO

kpt. Bc. Milan Halberštát, Generální ředitelství cel

Ing. et Ing. Martin Lukáč, Agentura pro mezivládní obrannou spolupráci - AMOS

Cena

3 990 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu.Program

1) Zahájení, 9:00 - 9:15, Ing. Roman Samiec, kpt. Bc. Milan Halberštát

 • obecné seznámení s historickými novelizacemi zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu

2) Povolovací řízení, 9:15 - 10:00, Ing. Roman Samiec

 • povolování obchodu s vojenským materiálem - podmínky pro podání žádosti, způsob vyplnění žádosti, včetně doložení podkladů, podání žádosti
 • žádost o rozšíření povolení

3) Licenční řízení, 10:00 - 10:45, Ing. Roman Samiec

 • licence k provádění ZOVM mimo území EU
 • licence k provádění ZOVM uvnitř EU (transferní)
 • licenční řízení - podmínky pro podání žádostí, způsob vyplnění žádosti (v rámci zemí Evropské unie, mimo země Evropské unie), včetně doložení podkladů, podání žádosti
 • žádost o prodloužení doby platnosti licence
 • informace o využívání licence - hlášení o čerpání licence

4) Provádění celních režimů na jednotlivé typy rozhodnutí o udělení licence, 11:00 - 12:00, kpt. Bc. Milan Halberštát

5) Přestávka na oběd, 12:00 - 13:00

6) Podpora exportních aktivit českých firem obranného průmyslu na mezivládní bázi, 13:00 - 13:45, Ing. et Ing. Martin Lukáč

 • stručná charakteristika obranného průmyslu ČR
 • "trendy" v podpoře firem obranného průmyslu ve světě
 • realizace projektů obranného průmyslu na mezivládní úrovni: případ ČR (důvody vzniku, základní principy fungování, podmínky pro české firmy, popis procesu realizace od začátku do konce)
 • otázky a odpovědi

7) Identifikace vojenského materiálu ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 38/1994 Sb., 14:00 - 15:00, Ing. Roman Samiec, kpt. Bc. Milan Halberštát

 • příklady zařazení vojenského materiálu dle ustanovení § 5 zákona č. 38/1994 Sb.

Registrace

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.