Prezenční seminář

Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem ve smyslu zákona č. 38/1994 Sb. vč. posledních novinek

Termíny

26. září 2024, čtvrtek

Délka semináře

začátek 9:00, předpokládaný konec 15:00 (přestávka na oběd 12:00 - 13:00)


Místo konání

Grandior Hotel Praha, Na Poříčí 42, 110 00 Praha

Celodenní občerstvení zajištěno


Seminářem Vás provedou

Ing. Roman Samiec, Licenční správa, MPO

kpt. Bc. Milan Halberštát, Generální ředitelství cel

Cena

4 490 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu.Program

1) Seznámení s novelizovaným zněním zákona č. 38/1994 Sb. a vyhlášky č. 210/2012 Sb.

  • nová ustanovení v zákoně č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, platná k 1. 3. 2023, jež byla provedená zákonem č. 383/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s digitalizací veřejné správy

  • vyhláška č. 46/2023 Sb, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, platné k 7. 6. 2023

2) Povolovací řízení

  • povolování obchodu s vojenským materiálem - podmínky pro podání žádosti, způsob vyplnění žádosti, včetně doložení podkladů, podání žádosti
  • žádost o rozšíření povolení

3) Licenční řízení

  • licence k provádění ZOVM mimo území EU
  • licence k provádění ZOVM uvnitř EU (transferní)
  • licenční řízení - podmínky pro podání žádostí, způsob vyplnění žádosti (v rámci zemí Evropské unie, mimo země Evropské unie), včetně doložení podkladů, podání žádosti
  • žádost o prodloužení doby platnosti licence
  • informace o využívání licence - hlášení o čerpání licence

4) Provádění celních režimů na jednotlivé typy rozhodnutí o udělení licence

5) Přestávka na oběd, 12:00 - 13:00

6) Identifikace vojenského materiálu ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 38/1994 Sb.

  • příklady zařazení vojenského materiálu dle ustanovení § 5 zákona č. 38/1994 Sb.

Registrace

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.