Jak uspět v zadávacích řízeních aneb seminář pro všechny uchazeče ve výběrových řízení

Jak se vyrovnat s nástrahami zadávacího řízení. Jak správně číst zadávací podmínky a připravit nabídku tak, aby měla co největší šanci na úspěch. Jak se bránit úkonům zadavatele v zadávacím řízení.

Cílem semináře je shrnout zkušenosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek z pohledu dodavatelů, pojmenovat konkrétní problémy s aplikací vybraných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, nastínit významná práva a povinnosti účastníků zadávacího řízení, postupy zadavatelů a zejména možnosti dodavatelů, jak proměnit účast v zadávacím řízení v úspěch.

Termíny

22. říjen 2019, úterý

Délka školení

1 den, začátek 9:00, předpokládaný konec 16:00

Lokalita

Praha, místo konání bude upřesněno

Komu se hodí

Seminář je určen pro všechny uchazeče ve výběrových řízeních (od obchodníků po finální zpracovatele nabídek).

Kdo školí

Mgr. Ing. Tereza Kučerová, právnička a zapsaná mediátorka

Specialista v oblasti výběrových řízení, díky svým bohatým pracovním zkušenostem nabídne pohled jak uchazeče, tak i zadavatele.

Cena - AKČNÍ SLEVA 20%

Akční cena 2 790 Kč, běžná cena 3 490 Kč

V ceně je zahrnuto občerstvení a tištěné materiály

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu. Pokud účastník doporučí školení dalším 5 osobám, které si školení závazně objednají, získá slevu 100% nebo další školení (jednodenní) dle vlastního výběru zdarma.

Vybrané okruhy semináře

  • Zadávací podmínky (jak číst zadávací podmínky, doplňování a změny zadávacích podmínek v průběhu zadávacího řízení, uveřejnění a přístup k zadávacím podmínkám);

  • Nabídka (jak zpracovat nabídku, náležitosti nabídky, společná nabídka, účast poddodavatelů při prokazování kvalifikace a při plnění, podání nabídky, změny a doplnění nabídky, opravy nabídky);

  • Kroky zadavatele v zadávacím řízení po uplynutí lhůty pro podání nabídek (otevírání nabídek, výzvy k doplnění/vysvětlení nabídky, oprava nabídky, vylučování uchazečů, výběr nejvhodnější nabídky, oznamovací povinnost vůči uchazečům);
  • Změny smlouvy po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem (vyhrazené změny smlouvy, přípustné a nepřípustné změny smlouvy);

  • Elektronická komunikace v zadávacím řízení (běžná elektronická komunikace, komunikace prostřednictvím NEN);

  • Námitky v zadávacím řízení (proti čemu lze podávat námitky a kdy, jaké jsou náležitosti námitek a způsob jejich podání a vyřízení na straně zadavatele);
  • Korektiv ust. § 6 ZZVZ a jeho dopad na posouzení úkonů zadavatele v zadávacím řízení - transparentnost, přiměřenost, zásada rovného zacházení a nediskriminace;
  • Příklady chyb dodavatelů - zhojitelné, nezhojitelné, opatření k nápravě;
  • Aktuální rozhodovací praxe ÚOHS, národních soudů a Evropského soudního dvora ve věci veřejných zakázek a zadávacích směrnic.


Každý okruh bude zaměřen na klíčové otázky a témata, jejich rozbor a doporučení pro praxi včetně ilustrativních příkladů. U každého okruhu bude ponechán dostatečný prostor pro diskuzi.

Registrace

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Rezervace bude platná až po připsání peněz na náš účet.

Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.