Celní řízení

Délka záznamu

5 hod. 05 min.

Tématem Vás provede

plk. Mgr. Josef Vachtl, ředitel Celního úřadu pro hlavní město Prahu

Jak záznam přehraju

Odkaz s audiovizuálním záznamem obdrží každý posluchač na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu. Záznam Vám bude k dispozici po dobu 14 dnů. S odkazem obdržíte také PDF prezentaci k danému tématu.

Cena

2 690 Kč bez DPH

Program

 • legislativa EU a ČR v oblasti celního řízení
 • mezinárodní dohody
 • clo a jeho vymezení
 • celní sazby
 • celní území EU, volný pohyb zboží
 • celní status
 • původ zboží
 • celní sazebník
 • TARIC CZ
 • celní dluh, vznik a zánik celního dluhu
 • zajištění celního dluhu
 • deklarant a zastupování v celním řízení
 • celní hodnota zboží, metody stanovení celní hodnoty, INCOTERMS
 • celní režimy, naložení se zbožím mimo celní režimy
 • celní dohled, zahájení a ukončení celního dohledu
 • vstup zboží na území Unie
 • dočasné uskladnění zboží
 • průběh celního řízení, rozhodnutí v celním řízení, právo na slyšení
 • kontroly celních orgánů práva a povinnosti stran
 • běžný postup v celním řízení
 • zjednodušený postup v celním řízení
 • doklady nutné k celnímu řízení
 • osvobození od dovozního cla
 • přestupky dle celního zákona

Objednávka audiovizuálního záznamu webináře

včetně PDF prezentace

Způsob platby - převodem. Na základě objednávky vystavíme fakturu, po jejímž uhrazení bude na Váš email zaslán odkaz s audiovizuálním záznamem webináře.