Celní řízení

Délka záznamu

6 hod. 00 min.

Tématem Vás provede

Mgr. Josef Vachtl, ředitel Celního úřadu pro hlavní město Prahu

Jak záznam přehraju

Odkaz s audiovizuálním záznamem obdrží každý posluchač na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu. Záznam Vám bude k dispozici až do 28. února 2021. S odkazem obdržíte také PDF prezentaci k danému tématu.

Cena

2 690 Kč bez DPH

Program

  • Volný pohyb zboží po celním území EU a jeho omezení
  • Celní hodnocení a jeho vztah k INCOTERMS
  • Vznik celního dluhu a jeho zajištění
  • Průběh celního řízení se zaměřením na práva a povinnosti všech stran praktické příklady
  • Zastupování v celním řízení a jeho dopady na průběh řízení a kontroly po propuštění
  • Celní režimy praktické příklady
  • Použití jednotlivých dokladů

Objednávka audiovizuálního záznamu webináře

včetně PDF prezentace

Způsob platby - převodem. Na základě objednávky vystavíme fakturu, po jejímž uhrazení bude na Váš email zaslán odkaz s audiovizuálním záznamem webináře.