Celní sazebník a jeho praktické využití

Délka záznamu

5 hod. 15 min.

Tématem Vás provede

Mgr. Petr Toman, metodik celního tarifu, Generální ředitelství cel

Jak záznam přehraju

Odkaz s audiovizuálním záznamem obdrží každý posluchač na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu. Záznam Vám bude k dispozici po dobu 14 dnů. S odkazem obdržíte také PDF prezentaci k danému tématu.

Cena

2 690 Kč bez DPH

Program

 • Úvod do problematiky a základní pojmy
 • Všeobecná interpretační pravidla pro zařazování zboží
 • Pravidla pro zařazování zboží do jednotlivých tříd a kapitol KN EU
 • Nový celní sazebník EU pro rok 2021
 • Změny nomenklatury KN EU 2020/2021
 • Harmonizovaný systém 2022
 • Propojenost Harmonizovaného systému a Kombinované nomenklatury EU

 • WCO, Výbor pro celní kodex a Celní expertní týmy

 • Vysvětlivky k Harmonizovanému systému a vysvětlivky ke Kombinované nomenklatuře EU

 • Problematika zařazování zboží a jeho částí, součástí a příslušenství - (obecná metodika)

 • Zařazení zboží do KN EU dle předpisů EU (Prováděcí nařízení komise a stanoviska EU)

 • Důležité zdroje z oblasti sazebního zařazení zboží

 • Praktické aktuální případy sazebního zařazení zboží, diskuze k tématům

Objednávka audiovizuálního záznamu webináře

včetně PDF prezentace

Způsob platby - převodem. Na základě objednávky vystavíme fakturu, po jejímž uhrazení bude na Váš email zaslán odkaz s audiovizuálním záznamem webináře.