Daně při vývozu a dovozu a poslední novinky k Brexitu

Délka záznamu

3 hod. 40 min.

Tématem Vás provede

Mgr. Josef Vachtl, ředitel Celního úřadu pro hlavní město Prahu

Jak záznam přehraju

Odkaz s audiovizuálním záznamem obdrží každý posluchač na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu. Záznam Vám bude k dispozici po dobu 14 dnů. S odkazem obdržíte také PDF prezentaci k danému tématu.

Cena

2 690 Kč bez DPH

Program

  • Clo a DPH v dovozu
  • Spotřební daně v intrakomunitárním plnění a v dovozu
  • e-commerce
  • BREXIT a jeho dopady na zahraniční obchod
  • Možné scénáře po 31. 12. 2020
  • Dopady na přepravu zboží (celková situace na hranicích)

Objednávka audiovizuálního záznamu webináře

včetně PDF prezentace

Způsob platby - převodem. Na základě objednávky vystavíme fakturu, po jejímž uhrazení bude na Váš email zaslán odkaz s audiovizuálním záznamem webináře.