Intrastat - Novinky od 1. ledna 2022

Délka záznamu

4 hod. 22 min.

Tématem Vás provede

Mgr. Josef Vachtl, ředitel Celního úřadu pro hlavní město Prahu

Jak záznam přehraju

Odkaz s audiovizuálním záznamem obdrží každý posluchač na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu. Záznam Vám bude k dispozici po dobu 10 dnů. S odkazem obdržíte také PDF prezentaci k danému tématu.

Cena

2 690 Kč bez DPH

Program

 • Nová terminologie;
 • Statistika zahraničního obchodu;
 • Statistika vnitrounijního obchodu, INTRASTAT versus EXTRASTAT;
 • Úvod do práva EU a ČR;
 • Nařízení vlády č. 333/2021 Sb. a její dopady pro statistiku;
 • Zjednodušené vykazování;
 • Celní sazebník EU a jeho využití;
 • Základní pravidla pro zařazování zboží;
 • Využití dat z INTRASTATu pro strategické plánování firmy;
 • Způsob vykazování údajů a předávání do INTRASTATu;
 • Údaje uváděné do výkazů při odeslání/přijetí zboží;
 • INCOTERMS a INTRASTAT;
 • Výjimky a zvláštní postupy při vykazování pro určité druhy zboží;
 • Využití různých forem podání hlášení INTRASTAT;
 • Opravy výkazů a nejčastější chyby;
 • Novinky a změny pro rok 2022 ve vykazování - shrnutí.

Objednávka audiovizuálního záznamu webináře

včetně PDF prezentace

Způsob platby - převodem. Na základě objednávky vystavíme fakturu, po jejímž uhrazení bude na Váš email zaslán odkaz s audiovizuálním záznamem webináře.