Odpovědnost dopravce za škody během přepravy (a pojištění)

Délka záznamu

3 hod. 34 min.

Tématem Vás provede

Ing. Petr Rožek, Ph.D., certifikovaný lektor Incoterms®, poradce a lektor v oblasti dopravy a logistiky

Jak záznam přehraju

Odkaz s audiovizuálním záznamem obdrží každý posluchač na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu. Záznam Vám bude k dispozici po dobu 14 dnů. S odkazem obdržíte také PDF prezentaci k danému tématu.

Komu se hodí

Webinář je určen zejména pracovníkům exportních a importních firem, dopravních a spedičních firem, celním deklarantům apod.

Cena

1 990 Kč bez DPH

Program

  • Definice odpovědnosti dopravce
  • Jednotlivé přepravní módy a odpovědnostní principy
  • Silniční přepravy dle Úmluvy CMR
  • Železniční přepravy dle Úmluvy COTIF
  • Letecké přepravy dle Montrealské konvence
  • Námořní přepravy dle Hague-Visbyských pravidel a Hamburské úmluvy
  • Říční přepravy dle CMNI - Budapeštské úmluvy
  • Silniční přepravy v prostředí České republiky
  • Příklady z praxe a základ pro doporučení zásilky pojistit

Objednávka audiovizuálního záznamu webináře

včetně PDF prezentace

Způsob platby - převodem. Na základě objednávky vystavíme fakturu, po jejímž uhrazení bude na Váš email zaslán odkaz s audiovizuálním záznamem webináře.