Preferenční systém EU a preferenční původ

Délka záznamu

5 hod. 51 min.

Tématem Vás provede

Ing. Martin Štaffa, specialista na celní politiku, původ zboží a preferenční systém EU

Jak záznam přehraju

Odkaz s audiovizuálním záznamem obdrží každý posluchač na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu. Záznam Vám bude k dispozici po dobu 14 dnů. S odkazem obdržíte také PDF prezentaci k danému tématu.

Cena

2 690 Kč bez DPH

Program

 • Preferenční systém EU - seznámení a úvod do problematiky, příslušná legislativa
 • Využití preferenčních celních sazeb, možnosti a informační zdroje
 • Struktura a zapojení třetích zemí do systému, představení některých uskupení (EUROMED, Regionální úmluva)
 • Připravované změny systému a novinky
 • Původ zboží - co to je a jeho využití v rámci preferenčního systému EU
 • Objasnění co je preferenční původ zboží - vysvětlení základních principů a postupů, základ stanovení, použití a používané pojmy, včetně praktických zkušeností
 • Kumulace původu - vysvětlení co to vlastně je, obeznámení s principem a druhy kumulace, jejich praktické použití v preferenčním systému EU a využití v praxi
 • Vlastní aplikace tabulky Matrix v závislosti na původu použitých materiálů při výrobě a zemi mimo EU, do které se zboží vyváží nebo dováží do EU
 • Přímá doprava - představení a použití
 • Preferenční důkazy původu - seznámení s prokazováním původu zboží při dovozu i vývozu, pevně stanovené formy
 • Způsob prokazování původu osvědčením a samo prokazováním (osvědčení EUR.1, EUR-MED, prohlášení o původu, deklarace o původu), jejich vlastní použití v praxi a odlišnosti
 • Výjimky z prokazování původu v rámci preferenčního systému EU - osvědčení A.TR, specifika, forma a současné uplatnění
 • Prohlášení dodavatele - vnitrounijní prokazování preferenčního původu zboží, používané formy v rámci obchodu, praktické zkušenosti
 • Institut schváleného a registrovaného vývozce - jejich použití, rozdílnost a výhody. Praktické příklady při použití prokazování původu v praxi
 • Uplatnění preferenční celní sazby - forma žádosti, použití kódů

Objednávka audiovizuálního záznamu webináře

včetně PDF prezentace

Způsob platby - převodem. Na základě objednávky vystavíme fakturu, po jejímž uhrazení bude na Váš email zaslán odkaz s audiovizuálním záznamem webináře.