TARIC

Délka záznamu

6 hod. 25 min.

Tématem Vás provede

Bc. Alice Holíková, oddělení TARICu - Generální ředitelství cel


Jak záznam přehraju

Odkaz s audiovizuálním záznamem obdrží každý posluchač na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu. Záznam Vám bude k dispozici po dobu 14 dnů. S odkazem obdržíte také PDF prezentaci k danému tématu.

Cena

2 690 Kč bez DPH


Program

  • Úvod do problematiky TARIC: co je TARIC, co je TARIC CZ, právní závaznost, účel použití a využití
  • TARIC kódy, přídavné kódy: Co jsou TARIC kódy, jejich vznik, účel a použití, co jsou přídavné kódy, jejich vznik, účel a použití
  • Opatření: Rozbor informací, které TARIC/TARIC CZ zobrazuje - přehled netarifních opatření (zákazy a omezení)
  • Opatření: Rozbor informací, které TARIC/TARIC CZ zobrazuje - přehled a vysvětlení tarifních opatření (celní sazby, tarifní kvóty, suspenze, antidumpingová a vyrovnávací cla, dodatečná cla...)
  • Popis aplikací TARIC a TARIC CZ a ukázka jejich využití

Objednávka audiovizuálního záznamu webináře

včetně PDF prezentace

Způsob platby - převodem. Na základě objednávky vystavíme fakturu, po jejímž uhrazení bude na Váš email zaslán odkaz s audiovizuálním záznamem webináře.