Zboží dvojího užití (dual use) a mezinárodní sankce

Cílem webináře je seznámit účastníky s problematikou mezinárodních kontrolních režimů v průběhu celního řízení, a to se zaměřením zejména na problematiku zboží dvojího užití, jeho identifikaci a problematiku mezinárodních sankcí. Webinář poskytne odpovědi na otázky plynoucí z celního řízení a podá základní informace, jako jsou např. identifikace zboží, kontrolní orgány, průběh celního řízení, licence a povolení, problematika kontroly v oblasti mezinárodních sankcí apod. Webinář si klade za cíl poskytnout zejména praktické informace vedoucí k identifikaci výše uvedeného zboží.

Akce je určena pro pracovníky, kteří se věnují celnímu řízení, popřípadě exportu nebo importu zboží, které může být zbožím dvojího užití nebo podléhá mezinárodním sankcím (např. vývoz a dovoz z/do Ruské federace, Ukrajiny, KLDR, Sýrie, Íránu apod.).

Termíny

n/a

Délka webináře

začátek 9:00, předpokládaný konec 13:00

Cena

3 290 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu.


Webinářem Vás provede

npor. Jaroslav Vincík, zástupce vedoucího odboru Celního a vedoucí oddělení, Celní úřad pro hl. město Prahu

Připojení na webinář

Vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením seriálu na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.


V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu. Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.

Program webináře

Zboží dvojího užití

 • Co je zbožím dvojího užití
 • Legislativní rámec problematiky zboží dvojího užití
 • Spolupráce s orgány dozoru
 • Úvod do NR č. 428/2009, resp. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/821, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití

Identifikace zboží dvojího užití

 • Jak identifikovat zboží dvojího užití, rozdíl mezi zbožím dvojího užití a vojenským materiálem
 • Možné cesty k identifikaci zboží dvojího užití
 • Práce s NR č. 428/2009 a s nařízením 2021/821 včetně přílohy I: seznamu zboží dvojího užití
 • Praktické příklady

Problematika mezinárodních sankcí

 • Co jsou mezinárodní sankce
 • Uplatňování mezinárodních sankcí s ohledem na aktuální politickou situaci ve světě (zpřísňování a uvolňování mezinárodních sankcí)
 • Spolupráce s orgány dozoru
 • Proces celního řízení

Vysvětlení některých způsobů identifikace zboží dvojího užití

Práce s otevřenými zdroji: TARIC, EUR-lex, internetové stránky státních orgánů atd.

Shrnutí problematiky mezinárodních kontrolních režimů s ohledem na problematiku zboží dvojího užití a mezinárodních sankcí při celním řízení

Prostor pro diskuzi a Vaše dotazy

Registrace

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.