Celní řízení

Webinář je určen nejen pro celní deklaranty pohybující se aktivně v oblasti celního práva, ale též pro pracovníky, kteří se v rámci své profese setkávají s celní problematikou, jako jsou pracovníci logistiky, fakturanti, speditéři, dopravci, skladovatelé, apod. V úvodu webinář věnuje pozornost základním celním předpisům EU a ČR, a následně seznamuje účastníky s nejdůležitějšími aspekty vlastního prováděného celního řízení. V rámci kurzu budou účastníkům popsány jednotlivé celní režimy do kterých je možné zboží navrhnout k propuštění, včetně rozdílu mezi nimi. Současně budou osvětlena taková úskalí, jako jsou vznik celního dluhu, stanovení celní hodnoty, způsoby zajištění celního dluhu, osoba deklaranta a zastupování v celním řízení, celní status, daňová povinnost v souvislosti s dovozem zboží, aj.

Termíny

Záznam webináře z 25. 4. 2023 k dispozici na vyžádání. Kontaktujte nás emailem nebo telefonicky.

Délka webináře

začátek 9:00, předpokládaný konec 15:30


Cena

2 990 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu.

Webinářem Vás provede

Mgr. Josef Vachtl, ředitel Celního úřadu pro hlavní město Prahu

Připojení na webinář

Vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením webináře na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.

Z webináře bude pořízen audiovizuální záznam, který bude k dispozici všem účastníkům celého Seriálu celních webinářů.

V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu. Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.

Program webináře

 • Základní pojmosloví v celním kodexu a jeho použití
 • Volný pohyb zboží po celním území EU a jeho omeze
 • Vznik celního dluhu a jeho zajištění, zánik celního dluhu
 • Vstup zboží na celní území Unie
 • Režim tranzitu a jeho využití
 • Dočasný sklad
 • Průběh celního řízení se zaměřením na práva a povinnosti všech stran, praktické příklady
 • Zastupování v celním řízení a jeho dopady na průběh řízení a kontroly po propuštění
 • Zjednodušení celního řízení
 • AEO certifikace
 • Praktické využití zvláštních celních režimů
 • Předložení a využití jednotlivých dokladů


Registrace na webinář

nebo se můžete přihlásit na celý SERIÁL CELNÍCH WEBINÁŘŮ za zvýhodněnou cenu, který Vám poskytne ucelený pohled na celní problematiku ZDE

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.