Celní řízení

Seminář je určen nejen pro celní deklaranty pohybující se aktivně v oblasti celního práva, ale též pro pracovníky, kteří se v rámci své profese setkávají s celní problematikou, jako jsou pracovníci logistiky, fakturanti, speditéři, dopravci, skladovatelé, apod. V úvodu seminář věnuje pozornost základním celním předpisům EU a ČR, a následně seznamuje účastníky s nejdůležitějšími aspekty vlastního prováděného celního řízení. V rámci kurzu budou účastníkům popsány jednotlivé celní režimy do kterých je možné zboží navrhnout k propuštění, včetně rozdílu mezi nimi. Současně budou osvětlena taková úskalí, jako jsou vznik celního dluhu, stanovení celní hodnoty, způsoby zajištění celního dluhu, osoba deklaranta a zastupování v celním řízení, celní status, daňová povinnost v souvislosti s dovozem zboží, aj.

Termíny

4.Q. 2020

Délka semináře

1 den, začátek 9:00, předpokládaný konec 15:30

Lokalita

Konferenční centrum ČAS, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

Na semináři vystoupí

mjr. Bc. Jaroslav Burda, vedoucí odboru celního - Celní úřad pro hlavní město Prahu

Cena

2 690 Kč bez DPH

V ceně je zahrnuto občerstvení a tištěné materiály

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu. Pokud účastník doporučí školení dalším 5 osobám, které si školení závazně objednají, získá slevu 100% nebo další školení (jednodenní) dle vlastního výběru zdarma.

Program semináře

 • Legislativa EU a ČR
 • Clo, funkce a druhy cel, celní sazby
 • Vznik a zánik celního dluhu
 • Způsoby zajištění celního dluhu
 • Celní status zboží
 • Deklarant + zastupování v celním řízení
 • Celní hodnota - metody celního hodnocení
 • Vliv podmínek INCOTERMS 2020 na celní hodnotu - připočitatelné a odpočitatelné položky
 • Celní režimy + jiná naložení se zbožím
 • Zvláštní celní režimy
 • Průběh celního řízení - propuštění do celního režimu
 • Průběh celního řízení - nepropuštění do celního režimu
 • Fyzická kontrola zboží, odběr vzorků, spolupráce s dozorovými orgány na trhu
 • Daně při vývozu a dovozu


Registrace

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Rezervace bude platná po připsání peněz na náš účet.

Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.