Seriál colných webinárov

Tento unikátny seriál webinárov mapuje komplexným spôsobom problematiku colného konania. Každý diel je venovaný konkrétnej téme s maximálnou orientáciou na praktické využitie vrátane množstva príkladov. Celým seriálom sprevádzajú odborníci z Finančného riaditeľstva SR a colných úradov SR. 

Zo seriálu je možné objednávať aj jednotlivé tematické okruhy. Každý účastník získa záverečný absolventský certifikát. Všetkým účastníkom budú po celý čas k dispozícii audiovizuálne záznamy jednotlivých dielov, aby bolo možné sa k nim prípadne vrátiť.

Termíny konania

Od 9. 5. 2024 do 13. 6. 2024. Termíny konania jednotlivých kurzov sú uvedené nižšie.

Komu sa hodí

Kurz je vhodný pre začínajúcich i stredne pokročilých colných deklarantov a osoby, ktoré prichádzajú v rámci svojej pracovnej náplne do styku s colnou problematikou (zamestnancom logistických spoločností, priamym aj nepriamym zástupcom v colnom konaní a ďalším záujemcom, obchodníkom, pracovníkom zahraničného obchodu a podnikateľom, ktorí s uvedenou problematikou prídu do styku v rámci pracovnej či obchodnej činnosti).

Cena

Celý seriál: 339 EUR bez DPH (v prípade účasti viacerých osôb z jednej firmy je poskytovaná zľava 10 % na každú ďalšiu osobu)

Jeden tematický okruh: 119 EUR bez DPH (v prípade účasti viacerých osôb z jednej firmy je poskytovaná zľava 10 % na každú ďalšiu osobu)

Seriálom sprevádzajú 

pplk. Ing. Martin Svrček, Finančné riaditeľstvo SR

pplk. Mgr. Michal Griger, Finančné riaditeľstvo SR

plk. Ing. Róbert Nosian, Finančné riaditeľstvo SR

mjr. Mgr. Jozef Vrábeľ, Colný úrad Banská Bystrica 

Miloš Schmidt, špecialista na colnú politiku a pôvod tovaru

pplk. Ing. Robert Paulina, Finančné riaditeľstvo SR

Pripojenie na webináre

Vysielanie prebieha prostredníctvom MS Teams. Prístupové údaje dostane každý poslucháč pred zahájením seriálu na svoju emailovú adresu. Stačí potom kliknúť na odkaz v emaile a pripojíte sa do on-line školiacej miestnosti. Po technickej stránke nie je vyžadované žiadne zvláštne vybavenie, stačí bežný počítač so zvukovým výstupom (reproduktory alebo slúchadlá), prípadne mikrofón. Pripojiť sa môžete aj z mobilného telefónu alebo tabletu.

V priebehu webinára môžete klásť  otázky priamo prostredníctvom mikrofónu alebo formou chatu. Colné konanie a vypisovanie colných vyhlásení

9. 5. 2024, 9:00 - 16:00

Lektor: pplk. Ing. Martin Svrček, Finančné riaditeľstvo SR

Colné režimy

15. 5. 2024, 9:00 - 16:00

Lektor: pplk. Mgr. Michal Griger, Finančné riaditeľstvo SR

Colný sadzobník

17. 5. 2024, 9:00 - 16:00

Lektor: plk. Ing. Róbert Nosian, Finančné riaditeľstvo SR

Výmer cla

27. 5. 2024, 9:00 - 16:00

Lektor: pplk. Ing. Robert Paulina, Finančné riaditeľstvo SR

Preferenčný pôvod tovaru

5. 6. 2024, 9:00 - 16:00

Lektor: Miloš Schmidt, špecialista na colnú politiku a pôvod tovaru

TARIC

13. 6. 2024, 9:00 - 16:00

Lektor: mjr. Mgr. Jozef Vrábeľ, Colný úrad Banská Bystrica

Registrácia

V prípade, že neobjednávate celý seriál, uveďte prosím do správy, o aké tematické okruhy máte záujem. 

Spôsob platby - prevodom. Po objednaní vystavíme a emailom odošleme faktúru. Každému účastníkovi budú zaslané detailné informácie emailom.